Rada Wydziału Farmaceutycznego

 

Terminy spotkań Rady Wydziału Farmaceutycznego na rok 2017 :
(3 środa miesiąca) 

miesiąc

dzień

 

miesiąc

dzień

styczeń

 

lipiec

 

luty  28

 

sierpień

 

marzec 14 

 

wrzesień

 

kwiecień

 

 

październik

maj

 

listopad   

czerwiec

 

 

grudzień   


Skład Rady Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

Kadencja 2016-2020

Prof. dr hab. Piotr Wroczyński - Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej     Prof. dr hab. Grażyna  Nowicka - Prodziekan ds. Oddziału Medycyny Laboratoryjnej         

Dr hab. Joanna Kolmas - Prodziekan ds. Dydaktyczno-Wychowawczych

Dr hab. Marcin Sobczak - Prodziekan ds. Nauki

Dr hab. Piotr Luliński - Prodziekan ds. Umiędzynarodowienia i Rozwoju
Prof. dr hab. Jadwiga Turło - Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii   

Prof. dr hab. Zbigniew Fijałek                 

Prof. dr hab. Bożenna Gutkowska                          

Prof. dr hab. Franciszek Herold  

Prof. dr hab. Tomasz Hermanowski                                    

Prof. dr hab. Wacław Kołodziejski

Prof. dr hab. Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska                      
Prof. dr hab. Jacek Łukaszkiewicz                                 

Prof. dr hab. Dorota Maciejewska   

Prof. dr hab. Maciej Małecki  

Prof. dr hab. Aleksander Mazurek

Prof. dr hab. Grzegorz Nałęcz-Jawecki                    

Prof. dr hab. Marek Naruszewicz

Prof. dr hab. Helena Nowak

Prof. dr hab. Agnieszka Pietrosiuk

Prof. dr hab. Dariusz Sitkiewicz                             

Prof. dr hab. Paweł Szulczyk

Prof. dr hab. Andrzej Tokarz
Prof. dr hab. Stefan Tyski

Prof. dr hab. Iwona Wawer

Dr hab. Iwona Arabas
Dr hab. Agnieszka Bazylko

Dr hab. Agnieszka Białek

Dr hab. Barbara Bobrowska-Korczak

Dr hab. Magdalena Bujalska-Zadrożny
Dr hab. Maciej Dawidowski

Dr hab. Joanna Giebułtowicz
Dr hab. Sebastian Granica 
Dr hab. Ireneusz Grudziński

Dr hab. Anna Kiss

Dr hab. Barbara Lisowska-Myjak 

Dr hab. Wojciech Matysiak
Dr hab. Ewa Olędzka              
Dr hab. Tomasz Pawiński 

Dr hab. Dariusz Pisklak

Dr hab. Jakub Piwowarski

Dr hab. Mariusz Sacharczuk

Dr hab. Edmund Sieradzki
Dr hab. Joanna Stefańska                                     
Dr hab. Piotr Suchocki 

Dr hab. Grażyna Sygitowicz
Dr hab. Katarzyna Sykłowska-Baranek

Dr hab. Mirosław Szczepański 

Dr Magdalena Bamburowicz-Klimkowska                                       

Dr Sławomir Białek

Dr Małgorzata Czesławska                

Dr Marzenna Klimaszewska                                                                   

Dr Zdzisława Stefanowicz

Dr Marzanna Strupińska

Dr Łukasz Szeleszczuk
Mgr Katarzyna Stańczyk                                            
Mgr Grzegorz Ślifirski                                                             

            Studenci:

Mariusz Bochnia  

Bartłomiej Brzozowski

Aleksandra Ciupa                                           
Paweł Czarnowski
Kamil Koronowski                                                                                         
Andrzej Patyra
Aleksandra Wasiak

Izabela Wawer

Aleksandra Wilczak

Piotr Wiszniewski

Agnieszka Zimińska