Szkolenie Podyplomowe w Zakresie Diagnostyki Laboratoryjnej

UWAGA !!!!!!!

Informacje dla osób realizujących w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

specjalizację z dziedziny mikrobiologia medyczna

Diagności Laboratoryjni realizujący specjalizację z dziedziny mikrobiologa medycza w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, którzy z jakiegoś powodu nie mogli być na kursach organizowanych przez jednostkę kształcącą muszą te kursy zdralizować w innych jednostkach kształcących do dnia trwania stażu podstawowego

Każdy Diagnosta który będzie realizował kurs poza WUM powinien o tym fakcie powiadomić jednostkę kształcącą.