Studium Kształcenia Podyplomowego Farmaceutów

Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego, na podstawie odpowiednich akredytacji Ministra Zdrowia, prowadzi kursy szkolenia ciągłego oraz szkolenie specjalizacyjne z zakresu farmacji aptecznej oraz farmacji szpitalnej.

  • Aby wziąć udział w kursach szkolenia ciągłego należy przysłać (e-mailem, faksem lub pocztą) wypełniony druczek zgłoszenia.

Rozpoczęcie specjalizacji


Przystąpienie do Państwowego Egzaminu SpecjalizacyjnegoStudium Kształcenia Podyplomowego
Wydział Farmaceutyczny WUM
ul. Banacha 1
02-097 Warszawa
tel./fax.: 22 / 57 20 974

Nr konta bankowego: 44  1160  2202  0000  0003  0813  7584

Poniżej zamieszczamy aktualne informacje.


ZAWIADOMIENIE

W związku z wprowadzeniem w dniu 20 lutego 2018 roku nowego programu specjalizacji w dziedzinie Farmacji Aptecznej, zaistniała konieczność dokonania korekt i zmian w terminarzu kursów, zaplanowanych do realizacji w roku bieżącym.
więcej informacji >>

Ważna informacja dotycząca szkoleń za pomocą internetu !


Adres email do kontaktu : zbigniew.tkaczyk@wum.edu.pl