Zaproszenie na Finał Wydziałowego Konkursu Prac Magisterskich 2016/2017

W imieniu Władz Dziekańskich Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Zarządu Samorządu Studentów Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zapraszamy na  spotkania finałowe

          54. Wydziałowego Konkursu Prac Magisterskich dla kierunku Farmacja,
            8. Wydziałowego Konkursu Prac Magisterskich dla kierunku Analityka Medyczna.

czytaj dalej >>

VIII MiniSympozjum Młodych Naukowców

Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej  oraz Zakład Chemii Fizycznej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej WUM serdecznie zapraszają na:

                                            VIII MiniSympozjum Młodych Naukowców

które odbędzie się 27.02.2018 roku o godzinie 1400  w Auli im. prof. B. Olszewskiego.
czytaj dalej >>

Seminarium wydziałowe 28.02.2018 r.

W dniu 28.02.2018 (środa) o godz. 12.00 w sali wykładowej im. Prof. dr B. Olszewskiego odbędzie się seminarium wydziałowe. Doktor Kinga Ostrowska  z Zakładu Chemii Organicznej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wygłosi wykład przedhabilitacyjny pt.

       „Pochodne hydroksykumaryn jako struktury wiodące w poszukiwaniu nowych chemoterapeutyków”.

Zapraszamy pracowników i doktorantów naszego Wydziału.

Seminarium wydziałowe 07.03.2018 r.

W dniu 07.03.2018 (środa) o godz. 12.00 w sali wykładowej im. Prof. dr B. Olszewskiego odbędzie się seminarium wydziałowe. Doktor Edyta Pindelska z  Katedry i Zakładu Chemii Nieorganicznej i Analitycznej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wygłosi wykład przedhabilitacyjny pt.

       „Wykorzystanie komplementarnych metod badawczych  do analizy struktury faz krystalicznych tworzonych  przez wybrane substancje farmakologicznie czynne”.

Zapraszamy pracowników i doktorantów naszego Wydziału.

Seminarium wydziałowe 07.03.2018 r.

W dniu 07.03.2018 (środa) o godz. 12.30 w sali wykładowej im. Prof. dr B. Olszewskiego odbędzie się seminarium wydziałowe. Doktor Katarzyna Michalska  z Pracowni Fizykochemicznych Właściwości Antybiotyków Narodowego Instytutu Leków w Warszawie wygłosi wykład przedhabilitacyjny pt.

       „Badanie mechanizmu rozdzielania chiralnego nowych pochodnych oksazolidynonów”.

Zapraszamy pracowników i doktorantów naszego Wydziału.

X Konferencja Wydziału Farmaceutycznego

W dniu 15 grudnia br. odbyła się X Konferencja Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej poświęcona wspomieniu o Pani prof. Danucie Zapolskiej-Downar.

Czytaj dalej »