Władze dziekańskie

 

 

Prof. dr hab. n. farm. Piotr Wroczyński
Dziekan Wydziału Farmaceutycznego

ul. Banacha 1
02-097 Warszawa
tel.: (0-22) 57 20 788
faks: (0-22) 57 20 773

e-mail: piotr.wroczynski@wum.edu.pl

 dr hab. n. farm. Joanna Kolmas

Prodziekan Wydziału Farmaceutycznego
ul. Zwirki i Wigury 81 (budynek ZIAM pok. 83)
02-097 Warszawa
tel.: (0-22) 57 20 787
e-mail: joanna.kolmas@wum.edu.pl

  

dr hab. n. farm. Piotr Luliński

Prodziekan Wydziału Farmaceutycznego
ul.Banacha 1 
02-097 Warszawa
tel.: (0-22) 57 20 787

e-mail: piotr.lulinski@wum.edu.pl