Władze dziekańskie

 

 

Prof. dr hab. n. farm. Piotr Wroczyński
Dziekan Wydziału Farmaceutycznego

ul. Banacha 1
02-097 Warszawa
tel.: (0-22) 57 20 788
faks: (0-22) 57 20 773

e-mail: piotr.wroczynski@wum.edu.pl

prof. dr hab. n. farm. Grażyna Nowicka

Prodziekan do spraw Oddziału Medycyny Laboratoryjnej

ul. Banacha 1
02-097 Warszawa
tel.: (0-22) 57 20 788
faks: (0-22) 57 20 773

e-mail: grazyna.nowicka@wum.edu.pl

 dr hab. n. farm. Joanna Kolmas

Prodziekan do spraw Dydaktyczno-Wychowawczych

ul. Banacha 1
02-097 Warszawa
tel.: (0-22) 57 20 788
faks: (0-22) 57 20 773


e-mail: joanna.kolmas@wum.edu.pl

dr hab. n. farm. Marcin Sobczak

Prodziekan do spraw Nauki

ul. Banacha 1
02-097 Warszawa
tel.: (0-22) 57 20 788
faks: (0-22) 57 20 773


e-mail: marcin.sobczak@wum.edu.pl

  

dr hab. n. farm. Piotr Luliński

Prodziekan do spraw Umiędzynarodowienia i Rozwoju

ul. Banacha 1
02-097 Warszawa
tel.: (0-22) 57 20 788
faks: (0-22) 57 20 773


e-mail: piotr.lulinski@wum.edu.pl