Pracownicy dziekanatu

KierownikZ-ca kierownika

mgr Katarzyna Stańczyk
pokój 13
tel.: (0-22) 57 20 788

fax: (0-22) 57 20 773

katarzyna.stanczyk@wum.edu.pl

mgr Aneta Markucińska
pokój 13
tel.: (0-22) 57 20 713
aneta.markucinska@wum.edu.pl

Analityka medyczna (pokój 10)

mgr inż Magdalena Makowska
tel.: (0-22) 57 20 771
magdalena.makowska@wum.edu.pl

sprawy toku studiów V, plany studiów,
rezerwacja sal

mgr Wioleta Szeszko

tel.: (0-22) 57 20 779
wioleta.szeszko@wum.edu.pl

sprawy toku studiów I-IV
English Division (010)

tel.: (0-22) 57 20 787
pharmacy@wum.edu.pl
Farmacja (pokój 010)
mgr inż Joanna Sypuła
tel.: (0-22) 57 20 790
joanna.sypula@wum.edu.pl
sprawy toku studiów I roku
rekrutacja na kierunki:
farmacja i analityka medyczna
Anna Ołtuszewska
tel.: (0-22) 57 20 772
anna.oltuszewska@wum.edu.pl
sprawy toku studiów II-IV roku
praktyki po III i IV roku studiów
mgr Małgorzata Pyzel
tel.: (0-22) 57 20 787 malgorzata.pyzel@wum.edu.pl

sprawy toku studiów V i VI roku,

prace magisterskie

mgr Grzegorz Wasztewicz

tel.: (0-22) 57 20 727
grzegorz.wasztewicz@wum.edu.pl

sprawy związane z ukończeniem studiów

plany studiów kierunek farmacja

Stopnie i tytuły naukowe (pokój 13)
mgr inż. Małgorzata Kośmider-Bucka
tel.: (0-22) 57 20 731
malgorzata.kosmider-bucka@wum.edu.pl
Sprawy pensum (pokój 13)Sprawy finansowe (pokój 13)

mgr Beata Spychalska
tel.: (0-22) 57 20 778 beata.spychalska@wum.edu.pl

 

mgr Anna Artymiuk
tel.: (0-22) 57 20 739
anna.artymiuk@wum.edu.pl