Pracownicy dziekanatu

Kierownik 
(pokój 00.04)
Z-ca kierownika
(pokój 00.04)

mgr Katarzyna Stańczyk

tel.: (0-22) 57 20 788

katarzyna.stanczyk@wum.edu.pl

mgr Aneta Markucińska

tel.: (0-22) 57 20 713


aneta.markucinska@wum.edu.pl

Analityka medyczna
(pokój 00.03)

mgr inż Joanna Sypuła
tel.: (0-22) 57 20 790
joanna.sypula@wum.edu.pl

sprawy toku studiów I-II

Izabela Machnicka

tel.: (0-22) 57 20 779
izabela.machnicka@wum.edu.pl

sprawy toku studiów III-V
DUO OTM Ocena Technologii Medycznych
Toksykologia z elementami kryminalistyki  
(pokój 00.03)

mgr inż Joanna Sypuła
tel.: (0-22) 57 20 790
joanna.sypula@wum.edu.pl


sprawy toku studiów I-II

Farmacja
(pokój 00.03)
Anna Ołtuszewska
tel.: (0-22) 57 20 772
anna.oltuszewska@wum.edu.pl
sprawy toku studiów I-IV roku
praktyki po III i IV roku studiów

Anna Molak
tel.: (0-22) 57 20 787
anna.molak@wum.edu.pl

sprawy toku studiów V i VI roku,

prace magisterskie

Plany studiów, rezerwacje sal 
(pokój 00.15)

mgr Grzegorz Wasztewicz

tel.: (0-22) 57 20 727
grzegorz.wasztewicz@wum.edu.pl

sprawy związane z ukończeniem studiów

plany studiów kierunek farmacja

mgr Beata Spychalska
tel.: (0-22) 57 20 778 beata.spychalska@wum.edu.pl

plany studiów kierunek analityka medyczna

Sprawy pensum
(pokój 00.15)
Sprawy finansowe
(pokój 00.15)

mgr Beata Spychalska
tel.: (0-22) 57 20 778 beata.spychalska@wum.edu.pl

 

mgr Anna Skowronek
tel.: (0-22) 57 20 739
anna.skowronek@wum.edu.pl

Proszę o zalogowanie z wykorzystaniem loginu i hasła, które obowiązują w portalu SSL-VPN.