Aktualności

Zaproszenie !

Zaproszenie na III edycję szkolenia dla osób prowadzących badania na zwierzętach
czytaj więcej >>

Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom, doktorom i doktorom habilitowanym Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej.

16 kwietnia 2016 roku w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II Fundacji Carroll-Porczyńskich odbyło się wręczenie dyplomów absolwentom Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej oraz  doktorom i doktorom habilitowanym  nauk farmaceutycznych.
czytaj więcej »

VI Konkurs Prac Magisterskich Oddziału Medycyny Laboratoryjnej WF

17 marca odbyła się Konferencja Naukowa Oddziału Medycyny Laboratoryjnej, podczas której wyłoniono zwycięzców VI Konkursu Prac Magisterskich wykonanych w roku akademickim 2014/2015 na kierunku analityka medyczna.
czytaj więcej »

Finał LII Wydziałowego Konkursu Prac Magisterskich kierunku Farmacja

9 marca br. rozstrzygnięto 52. edycję Wydziałowego Konkursu Prac Magisterskich wykonanych na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej na kierunku farmacja.
czytaj więcej >>

Studentka II roku kierunku Farmacja w Półmaratonie Warszawskim dla Fundacji Rak`n`Roll

Władze Dziekańskie Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego popierają akcję studentki drugiego roku Agaty Jaworskiej i zachęcają wszystkich studentów i pracowników Wydziału do poparcia jej inicjatywy.


Fundacja Rak`n`Roll. Wygraj Życie! działa od października 2009 roku.
Jej celem jest zmiana schematu myślenia na temat choroby nowotworowej w szerszej świadomości społecznej oraz poprawa jakości życia osób chorych na raka. Działalność Fundacji propaguje pozytywne myślenie, uśmiech i radość życia, które są źródłem wewnętrznej siły do walki z chorobą.

więcej >>

Biuletyn Wydziału Farmaceutycznego WUM

Informujemy, że nasze internetowe czasopismo naukowe uzyskało w ostatnim rankingu MNiSW 5 punktów (poprzednio 1-2). Publikujemy recenzowane prace przeglądowe z ew. uwzględnieniem wyników własnych, ze streszczeniem w jęz. angielskim. Profil: farmacja i nauki pokrewne. Czasopismo jest indeksowane przez Index Copernicus i GBL. Planujemy premiowanie autorów z Kół Naukowych. Zapraszamy na stronę Biuletynu: www.biuletynfarmacji.wum.edu.pl

VI Mini_Sympozjum Młodych Naukowców

Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej oraz Zakład Chemii Fizycznej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej WUM serdecznie zapraszają na :

                            VI Mini_Sympozjum Młodych Naukowców

które odbędzie się 24.02.2016 roku o godz.13:00  w auli
                                im. prof. B. Olszewskiego

czytaj więcej >>

VIII Konferencja Naukowa

18 grudnia w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odbyła się VIII Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej. Spotkanie poświęcono pamięci prof. Stefana Banacha i prof. Stanisława Gumułki.

Program Konferencji >>

Galeria>>

Wręczenie indeksów na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

8 października, podczas inauguracji roku akademickiego na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, z rąk przedstawicieli władz Uczelni indeksy odebrało 144 studentów farmacji, 47 studentów analityki medycznej oraz 14 doktorantów.
Czytaj dalej »

Proszę o zalogowanie z wykorzystaniem loginu i hasła, które obowiązują w portalu SSL-VPN.