Aktualności

Nominacja profesorska

Profesor nauk farmaceutycznych Grzegorz Nałęcz-Jawecki z Zakładu Badań Środowiska Wydziału Farmaceutycznego odebrał nominację profesorską z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.
Uroczystość odbyła się 14 marca w Pałacu Prezydenckim. Nominacje profesorskie na wniosek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, otrzymało 30 profesorów reprezentujących różne dziedziny nauki, w tym: medyczne, techniczne, prawne, ekonomiczne, społeczne i humanistyczne.

Finał 50 Wydziałowego Konkursu Prac Magisterskich

5 marca 2014 roku w Auli A, w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie rozstrzygnięto jubileuszową 50 edycję Wydziałowego Konkursu Prac Magisterskich Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej na kierunku Farmacja.
czytaj dalej >>

Galeria >>

IV Mini_Sympozjum Młodych Naukowców

Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
oraz Zakład Chemii Fizycznej Wydziału Farmaceutycznego z Oddz. Medycyny Laboratoryjnej WUM serdecznie zapraszają na:

                            IV Mini_Sympozjum Młodych Naukowców

które odbędzie się 7.03.2014 roku o godz.13:00  w sali im. prof. Derynga

czytaj dalej >>

VI Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego

20 grudnia 2013 roku odbyła się VI Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej zatytułowana „Przeszłość, przyszłość a teraźniejszość”. Tegoroczne Spotkanie poświęcone było pamięci prof. Teodora Zawadowskiego.

Czytaj  dalej >>

Immatrykulacja studentów i doktorantów Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

W Auli im. prof. Janusza Piekarczyka w czwartek 10 października odbyła się uroczysta immatrykulacja studentów i doktorantów Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej.
Czytaj dalej »

Inauguracja roku akademickiego 2013/2014

4 października 2013 roku Warszawski Uniwersytet Medyczny rozpoczął 205. rok nauczania medycyny na Mazowszu. Społeczność akademicka gościła: reprezentujących Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Ministra prof. Jerzego Pruskiego i Ministra Macieja Piróga, Wicemarszałek Sejmu RP Wandę Nowicką, Przedstawiciela Kancelarii Premiera Sekretarza Stanu Tomasza Jędrzejczaka, Wiceministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Marka Ratajczaka, Wiceministra Zdrowia Aleksandra Soplińskiego, Metropolitę Warszawskiego abp. Kazimierza Nycza oraz wielu Parlamentarzystów, przedstawicieli władz samorządowych, Rektorów Uczelni Warszawy, Dyrektorów Instytutów PAN, znamienitości polskiego życia publicznego, dyrektorów instytucji związanych z ochroną zdrowia. Licznie przybyli członkowie naszej społeczności akademickiej.
Czytaj dalej »

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W REKRUTACJI NA STANOWISKO STUDENT/MAGISTRANT W RAMACH PROJEKTU pt.:

Influence of co-substitution of manganese and carbonates, silicates or selenites on the structure, physicochemical and biological properties of nanocrystalline hydroxyapatite

Projekt jest realizowany w ramach programu POMOST Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Czytaj dalej>>

Uroczyste Otwarcie Apteki Szkoleniowej Wydziału Farmaceutycznego

23 maja 2013 roku otwarta została nowoczesna Apteka Szkoleniowa Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej. W uroczystości, której gospodarzem był Dziekan dr hab. Piotr Wroczyński, uczestniczył Rektor prof. Marek Krawczyk i Prorektor prof. Renata Górska.
Czytaj dalej »

Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego

20 kwietnia 2013 roku w Galerii Porczyńskich odbyło się rozdanie dyplomów absolwentom Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej. Dyplomatorium towarzyszyła promocja nowych doktorów habilitowanych i doktorów nauk farmaceutycznych.
Czytaj dalej »

Konkurs Prac Magisterskich na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w roku akademickim 2011/2012

Finał XLIX Wydziałowego Konkursu Prac Magisterskich kierunku Farmacja Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej  odbył się 6 marca 2013 roku i stanowił podsumowanie II etapu Konkursu.
Laureaci I miejsc w poszczególnych grupach tematycznych w postaci prezentacji multimedialnych  przedstawiali założenia oraz wyniki swoich prac, które uprzednio były dyskutowane w Sesji Plakatowej (22.02.2013r.).
Uroczystość finałową zaszczycił swoją obecnością Prorektor do spraw Dydaktyczno-Wychowawczych prof. dr hab. n. med. Marek Kulus.

Po wysłuchaniu wszystkich osób prezentujących prace magisterskie Jury przyznało:
I nagrodę:   Joannie Sajkowskiej
II nagrodę:  Sylwestrowi Krukowskiemu
III nagrodę: Marcie Śliwkowskiej
Dalsze miejsca zajęli w kolejności:
IV   Roksana Małachowska
V    Paulina Łuszczyńska
VI   Kamil Kamiński
VII  Milena Kowalik
VIII Michał Paszkowski
Na zakończenie Finału wręczono wszystkim laureatom Konkursu dyplomy i nagrody.

Galeria >>