Aktualności

Wyróżnienie dla pracownika Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Miło nam poinformować, że Pani Doktor Urszula Piotrowska z Katedry Chemii Analitycznej i Biomateriałów otrzymała wyróżnienie specjalne w VI edycji Konkursu Lider Nauk Farmaceutycznych za najlepszą rozprawę doktorską z dziedziny farmacji.

Pragniemy przypomnieć, że zgodnie z regulaminem konkursu jury nagradza najbardziej innowacyjne i cechujące się największym potencjałem do przekucia w praktyczne rozwiązania przemysłowe. 

Promotorem pracy doktorskiej był prof. dr hab. inż. Marcin Sobczak, a promotorem pomocniczym dr hab. inż. Ewa Olędzka.

 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!


Konferencji Fizyka Medyczna - Farmacja Fizyczna

Serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów do udziału w IV edycji ogólnopolskiej interdyscyplinarnej Konferencji Fizyka Medyczna - Farmacja Fizyczna organizowanej przez Studenckie Koło Naukowe Free Radicals działające przy Zakładzie Chemii Fizycznej oraz Doktoranckie Koło Naukowe Dawka LETalna, Fizyka Medyczna, Uniwersytet Warszawski.

Konferencja odbędzie się dnia 28.05.2021, w formie online. http://wmpm.fuw.edu.pl/

Udział w konferencji jest bezpłatny. Przewidziane są nagrody dla najlepszych prelegentów.

Rejestracja uczestników jest otwarta do 30.04.2021

Link do formularza zgłoszeniowego: http://wmpm.fuw.edu.pl/event/fizyka-medyczna-farmacja-fizyczna-2021-2021-05-28-20/register#scrollTop=0

Serdecznie zapraszamy! :) 

Wyniki Konkursu Prac Magisterskich

W dniu 12  marca 2021 r. odbył się finał Konkursu Prac Magisterskich wykonanych na Wydziale Farmaceutycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w roku akademickim 2019/2020.

Na kierunku Farmacja Jury przyznało:


I nagrodę:  Magdalenie Dziekońskiej za pracę "Synteza nowych inhibitorów interakcji białek PEX-14-PEX-15, jako związków o potencjalnej aktywności przeciwpasożytniczej"

Czytaj dalej »

Pożegnanie

Z wielkim żalem informujemy, że odeszła nasza Droga Koleżanka

mgr IZABELLA MACIĄG

Jej nagła śmierć pogrążyła nas w smutku.

Była cenioną pracownicą,

która całe swoje zawodowe życie związała z Zakładem Mikrobiologii Farmaceutycznej Wydziału Farmaceutycznego.

Przez wiele lat, z wielkim zaangażowaniem, przygotowywała i prowadziła zajęcia dla studentów kierunków Farmacja i Analityka Medyczna.

Najbliższym

składamy wyrazy współczucia

Dziekan i społeczność akademicka Wydziału Farmaceutycznego

oraz

Pracownicy Zakładu Mikrobiologi Farmaceutycznej WUM

Zalecenie dot. zwolnienia z zajęć w związku z działaniami niepożądanymi po szczepienu

Ze względu na zgłaszanie działań niepożądanych występujących po szczepieniu, decyzją władz dziekańskich zaleca się aby osoby w dniu szczepienia i w dniu następnym pozostały w domu. Osoby w tych dniach będą zwolnione z zajęć a podstawą zwolnienia będzie zaświadczenie o przyjęciu dawki szczepionki wydane przez punkt szczepień. Zalecenie to obowiązuje od dnia jutrzejszego tj. od 12.03.

Sesja Plakatowa i Sesja Referatowa Konkursu Prac Magisterskich 2019/2020

W związku ze stanem epidemicznym zmuszeni byliśmy zmienić obowiązującą formułę sesji plakatowej i referatowej. Od 8 marca 2021r. na stronie głównej Wydziału Farmaceutycznego w Aktualnościach umieszczony jest link przekierowujący do Konkursu Prac Magisterskich, w którym zamieszczane są plakaty. Linki do poszczególnych plakatów będą opisane tytułami prac magisterskich. Po otwarciu linku będziecie Państwo poproszeni o zalogowanie z wykorzystaniem loginu i hasła, które obowiązują w portalu SSL-VPN.
Sesja Plakatowa Online >>

IV Forum Akademickim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego „Dydaktyka w pandemii”

Szanowni Państwo,

w imieniu Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, dr. hab. n. med. Piotra Dziechciarza, serdecznie zapraszamy do udziału w IV Forum Akademickim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego „Dydaktyka w pandemii”, które odbędzie się online 19 marca 2021 roku.

Podczas zbliżającej się już IV edycji Forum porozmawiamy o panującej sytuacji pandemicznej oraz jej wpływie na dydaktykę.

  Czytaj dalej »

Komunikat w sprawie szczepień nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia na uczelni

W związku z informacjami przekazanymi przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, dotyczącymi szczepień informujemy, że Warszawski Uniwersytet Medyczny prowadzi zapisy nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia na uczelni, którzy chcą skorzystać z możliwości zaszczepienia się przeciw COVID-19.

UWAGA!

Na szczepienie mogą zarejestrować się osoby urodzone po 31 grudnia 1951 r.

Osoby, które już przesłały swoje zgłoszenie, prosimy o nieprzesyłanie go ponownie!

Nauczyciele akademiccy oraz inne osoby prowadzące w Uczelni zajęcia ze studentami zainteresowani szczepieniem proszeni są o przesłanie na adres szczepienia@wum.edu.pl wraz z załączonym Oświadczeniem gotowości do poddania się szczepieniu (link do oświadczenia) następujących danych umieszczonych w treści maila: imię, nazwisko, PESEL oraz telefon kontaktowy.

Na zgłoszenia osób uprawnionych do szczepienia czekamy do dnia 3 marca 2021 r. do godz. 12:00

Zgłoszenia zostaną przekazane zbiorczo do systemu POL-on.
Nauczyciel akademicki, który pracuje w więcej niż jednej uczelni lub współpracuje z więcej niż jedną uczelnią, może zgłosić się do zaszczepienia tylko w jednej uczelni. Ministerstwo Edukacji i Nauki rekomenduje tę uczelnię, która jest podstawowym miejscem pracy.

Punkty szczepień będą się kontaktować z uczelniami w celu ustalenia terminu szczepień dla danych grup nauczycieli zbiorczo z całej uczelni.

Ogólne zasady dot. systemu szczepień dla nauczycieli akademickich znajdują się na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Nagroda INTER

Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A. co roku wspiera studentów kończących swoją edukację na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym przyznając nagrodę dla najbardziej aktywnych i zaangażowanych absolwentów. Zakończenie studiów to niezwykle ważny i wyczekiwany moment, który jest początkiem nowej drogi, na którą z takim wysiłkiem studenci przygotowywali się przez ostatnie lata.

W tym roku nagrodą INTER na wydziale farmaceutycznym wyróżniona została absolwentka kierunku farmacja, Pani Eleonora Kalinowska, która otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 2000 zł. Serdeczne gratulacje, trzymamy kciuki za dalsze sukcesy w życiu prywatnym i zawodowym!

Czytaj dalej »

Wydanie specjalne periodyku "Catalysts"

Startuje nowy Special Issue periodyku "Catalysts" (IF=3.520; MNiSW = 100 pkt) zatytułowany "The Influence of Phase Transfer Catalysis (PTC) in the Synthesis of Bioactive Compounds". Edytorami są dr hab. Edyta Pindelska z Katedry Chemii Analitycznej i Biomateriałów z naszego Wydziału, dr Jolanta Jaśkowska oraz prof. Przemysław Jodłowski z Politechniki Krakowskiej.

Zapraszamy do składania swoich manuskryptów oscylujących wokół zarysowanej tematyki.

https://www.mdpi.com/journal/catalysts/special_issues/PTC_Bioactive_Comp...

https://www.researchgate.net/project/Special-Issue-The-Influence-of-Phas...

Proszę o zalogowanie z wykorzystaniem loginu i hasła, które obowiązują w portalu SSL-VPN.