Aktualności

Studencka ankieta oceny zajęć dydaktycznych za rok akademicki 2010/2011

Szanowna Studentko, Szanowny Studencie!!!

 

Samorząd Studentów, Prorektor ds. Dydaktyczno - Wychowawczych oraz Biuro ds. Zarządzania Jakością i Oceny Kształcenia zapraszają Studentów wszystkich kierunków, specjalności i lat do udziału w kolejnej edycji internetowej ankiety studenckiej.

Czas trwania ankiety: do 15 września 2011.

Ankieta służy zebraniu opinii na temat jednostek i osób prowadzących zajęcia w Uczelni w roku akademickim 2010/2011.

Ankieta jest dobrowolna i anonimowa!!!

By wypełnić ankietę zaloguj się do Portalu SSL-VPN (ssl.wum.edu.pl) i kliknij zakładkę Ankieta Studencka.

Twoja opinia zostanie wykorzystana m.in. do:

·         okresowej oceny nauczycieli akademickich,

·         wyłonienia i nagrodzenia najlepszych nauczycieli akademickich,

·         identyfikacji mocnych i słabych stron kształcenia w WUM oraz

·         podjęcia działań doskonalących.

Uwagi i pomysły dotyczące jakości kształcenia można również zgłaszać na stronie www.biurojakosci.wum.edu.pl.

Rozprawa doktorska powstała na Wydziale Farmaceutycznym uzyskała nagrodę Prezesa Rady Ministrów

„Wielkocząsteczkowe nośniki peptydów przeciwdrobnoustrojowych - synteza, badania strukturalne, fizykochemiczne i biologiczne” to tytuł nagrodzonej przez premiera rozprawy doktorskiej dr farm. Urszuli Piotrowskiej - doktorantki WUM w latach 2013-2018 i laureatki konkursu Fundacji Rozwoju WUM na naukowe stypendia wyjazdowe dla doktorantów.
Czytaj dalej »

Uroczysta promocja

Uroczysta promocja magistrów farmacji i magistrów analityki medycznej, doktorów i doktorów habilitowanych nauk farmaceutycznych

21 maja br. w Galerii Porczyńskich odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów tegorocznym absolwentom kierunków: farmacja i analityka medyczna oraz doktorom i doktorom habilitowanym nauk farmaceutycznych.

Rozstrzygnięto Konkurs Prac Magisterskich na Wydziale Farmaceutycznym WUM

W dniach 9 - 11 marca 2011 r. odbył się finał Konkursu Prac Magisterskich wykonanych na Wydziale Farmaceutycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w roku akademickim 2009/2010.

Na kierunku Farmaceutycznym Jury przyznało:
I nagrodę:  Joannie Pyszko
II nagrodę:  Monice Kosik
III nagrodę: Katarzynie Zielińskiej
Czytaj więcej »

na kierunku Analityki Medycznej :
I nagrodę:  Justynie Ciepły
II nagrodę:  Ewelinie Kawce
III nagrodę: Magdalenie Araźnej
Czytaj więcej »

Jubileuszowa Konferencja „Nauka i dydaktyka w Katedrze Biochemii”

W dniu 14 lutego 2011 roku na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej odbyła się uroczysta Jubileuszowa Konferencja nt. Nauka i dydaktyka w Katedrze Biochemii, zorganizowana z okazji 50-lecia działalności naukowo-dydaktycznej. Czytaj dalej »

Mikrogrant dla kolejnego duetu naukowców WUM –UW

Dr Wioletta Olejarz z Zakładu Biochemii i Farmakogenomiki Wydziału Farmaceutycznego WUM oraz mgr Mateusz Filipek doktorant Zakładu Fizyki Biomedycznej Wydziału Fizyki UW otrzymali wsparcie finansowe na badania wstępne w postaci mikrograntu.
czytaj dalej >>

Studia podyplomowe w zakresie nowoczesnych instrumentalnych metod analitycznych w badaniach bezpieczeństwa zdrowotnego żywności i pasz

Studia prowadzone są przez dwie uczelnie: SGGW i WUM (Wydział Farmaceutyczny) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wydział Farmaceutyczny WUM jednym z organizatorów XIV Festiwalu Nauki

Zakończył się XIV Festiwal Nauki w Warszawie . W tej wielkiej imprezie promującej naukę uczestniczył Warszawski Uniwersytet Medyczny reprezentowany przez Wydział Farmaceutyczny

Rozstrzygnięcie IV edycji konkursu Fundacji Hasco-Lek - I miejsce dla Wydziału Farmaceutycznego

Student Wydziału Farmaceutycznego – mgr Marcin Komar oraz dr Łukasz Izbicki z Katedry i Zakładu Technologii Środków Leczniczych WF znaleźli się w gronie laureatów IV edycji konkursu na najlepsze prace naukowe, które cechuje innowacyjność i możliwość zastosowania w przemyśle, zwłaszcza farmaceutycznym.

Rozdanie dyplomów Wydziału Farmaceutycznego

W sobotę 16 maja 2009 r. w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II odbyła się uroczysta promocja licencjatów i magistrów analityki medycznej oraz magistrów farmacji, doktorów i doktorów habilitowanych nauk farmaceutycznych.

Proszę o zalogowanie z wykorzystaniem loginu i hasła, które obowiązują w portalu SSL-VPN.