Aktualności

Mikrogrant dla kolejnego duetu naukowców WUM –UW

Dr Wioletta Olejarz z Zakładu Biochemii i Farmakogenomiki Wydziału Farmaceutycznego WUM oraz mgr Mateusz Filipek doktorant Zakładu Fizyki Biomedycznej Wydziału Fizyki UW otrzymali wsparcie finansowe na badania wstępne w postaci mikrograntu.
czytaj dalej >>

Studia podyplomowe w zakresie nowoczesnych instrumentalnych metod analitycznych w badaniach bezpieczeństwa zdrowotnego żywności i pasz

Studia prowadzone są przez dwie uczelnie: SGGW i WUM (Wydział Farmaceutyczny) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wydział Farmaceutyczny WUM jednym z organizatorów XIV Festiwalu Nauki

Zakończył się XIV Festiwal Nauki w Warszawie . W tej wielkiej imprezie promującej naukę uczestniczył Warszawski Uniwersytet Medyczny reprezentowany przez Wydział Farmaceutyczny

Rozstrzygnięcie IV edycji konkursu Fundacji Hasco-Lek - I miejsce dla Wydziału Farmaceutycznego

Student Wydziału Farmaceutycznego – mgr Marcin Komar oraz dr Łukasz Izbicki z Katedry i Zakładu Technologii Środków Leczniczych WF znaleźli się w gronie laureatów IV edycji konkursu na najlepsze prace naukowe, które cechuje innowacyjność i możliwość zastosowania w przemyśle, zwłaszcza farmaceutycznym.

Rozdanie dyplomów Wydziału Farmaceutycznego

W sobotę 16 maja 2009 r. w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II odbyła się uroczysta promocja licencjatów i magistrów analityki medycznej oraz magistrów farmacji, doktorów i doktorów habilitowanych nauk farmaceutycznych.

Absolwentka WUM laureatką Ogólnopolskiego Konkursu Prac Dyplomowych z Medycyny Laboratoryjnej

W konkursie zorganizowanym przez Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce, pani mgr Agnieszka Gładysz - absolwentka Oddziału Analityki Medycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego otrzymała nagrodę II stopnia.

Proszę o zalogowanie z wykorzystaniem loginu i hasła, które obowiązują w portalu SSL-VPN.