Aktualności

Uroczyste Otwarcie Apteki Szkoleniowej Wydziału Farmaceutycznego

23 maja 2013 roku otwarta została nowoczesna Apteka Szkoleniowa Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej. W uroczystości, której gospodarzem był Dziekan dr hab. Piotr Wroczyński, uczestniczył Rektor prof. Marek Krawczyk i Prorektor prof. Renata Górska.
Czytaj dalej »

Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego

20 kwietnia 2013 roku w Galerii Porczyńskich odbyło się rozdanie dyplomów absolwentom Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej. Dyplomatorium towarzyszyła promocja nowych doktorów habilitowanych i doktorów nauk farmaceutycznych.
Czytaj dalej »

Sukces absolwentki Wydziału Farmaceutycznego

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego przyznał Pani mgr farm. Oldze Flis, absolwentce kierunku farmacja nagrodę III stopnia w Ogólnopolskim Konkursie Prac Magisterskich za pracę magisterką pt.

„Analiza plazmidów pochodzących z klinicznego szczepu Proteus mirabilis i analiza profili plazmidowych kolekcji szczepów z rodziny  Enterobacteriaceae

Promotorem pracy był Prof. dr hab. Stefan Tyski – Kierownik Zakładu Mikrobiologii Farmaceutycznej Wydziału Farmaceutycznego WUM.

Gratulujemy i cieszymy się z kolejnego sukcesu Naszych absolwentów.

Sukces absolwentek Oddziału Medycyny Laboratoryjnej Wydziału Farmaceutycznego

W tegorocznym konkursie prac dyplomowych Kolegium Medycyny Laboratoryjnej, na który zgłoszono rekordową ilość 33 rozpraw magisterskich, nagrodzone zostały dwie absolwentki Oddziału Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Czytaj dalej >>

V Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego

21 grudnia 2012 roku odbyła się V Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej.

Czytaj dalej »

Wręczenie nagród JM Rektora za 2011 rok

29 października 2012 roku odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, podczas którego wręczono nagrody JM Rektora za najważniejsze osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne w roku 2011.

Czytaj dalej »

Immatrykulacja studentów i doktorantów na Wydziale Farmaceutycznym

27 września 2012 r. w Auli A Centrum Dydaktycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odbyła się Immatrykulacja studentów I roku kierunków farmacja i analityka medyczna oraz doktorantów Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej. W uroczystości wzięły udział nowe Władze dziekańskie, zaprzysiężone 31 sierpnia br.

Czytaj dalej>>

Nowe władze dziekańskie Wydziału Farmaceutycznego

Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej 9 maja 2012 r. wybrała prof. ndzw. dr.  hab. n. farm. Piotra Wroczyńskiego na funkcję Dziekana w kadencji 2012-2016. Za kandydaturą głosowało 27 członków Rady spośród 46 uprawnionych do głosowania.
W dniu 23 maja 2012 r.  Rada Wydziału wybrała Prodziekanów w składzie:
Prof.  dr hab. Grażyna Nowicka - Prodziekan do spraw Oddziału Medycyny Laboratoryjnej
Dr hab. n. farm. Agnieszka Pietrosiuk - Prodziekan do spraw Dydaktyczno-Wychowawczych
Dr hab. n. farm. Magdalena Bujalska-Zadrożny  - Prodziekan do spraw Nauki
Galeria             
Czytaj dalej »

VIII Kongres Farmaceutek Europejskich, Manchester 2012, Wielka Brytania

W dniach 20 – 22 kwietnia 2012 w Manchesterze odbył się kolejny (VIII) Kongres Farmaceutek Europejskich. Konferencja ta jest bardzo ważnym wydarzeniem na skalę międzynarodową, organizowanym co roku w innym państwie europejskim.Międzynarodowe spotkania farmaceutek mają na celu przede wszystkim integrację europejskiego środowiska farmaceutycznego, wymianę doświadczeń i wiedzy zawodowej.
czytaj dalej >>

Absolwentka Oddziału Medycyny Laboratoryjnej Wydziału Farmaceutycznego WUM – laureatką International Medical Students`Conference Kraków 2012

Agata Maciejak – absolwentka Oddziału Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zajęła pierwsze miejsce na Międzynarodowej Konferencji Studentów Uczelni Medycznych w Krakowie. Nagrodzona praca, prezentowana podczas sesji farmaceutycznej nosi tytuł:
„The effect of statins on the expression of the genes enconding selected enzymes of the mevalonic acid pathway, using a yeast expression system”.

Praca została wykonana we współpracy Zakładu Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej Katedry Biochemii i Chemii Klinicznej WUM pod kierunkiem prof. Dariusza Sitkiewicza oraz Zakładu Genetyki Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN pod kierunkiem prof. Beaty Burzyńskiej. Bezpośrednim opiekunem pracy była dr n. farm. Grażyna Sygitowicz (WUM).
Zwyciężczyni serdecznie gratulujemy !
Czytaj dalej >>

Proszę o zalogowanie z wykorzystaniem loginu i hasła, które obowiązują w portalu SSL-VPN.