Aktualności

Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego

20 kwietnia 2013 roku w Galerii Porczyńskich odbyło się rozdanie dyplomów absolwentom Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej. Dyplomatorium towarzyszyła promocja nowych doktorów habilitowanych i doktorów nauk farmaceutycznych.
Czytaj dalej »

Sukces absolwentki Wydziału Farmaceutycznego

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego przyznał Pani mgr farm. Oldze Flis, absolwentce kierunku farmacja nagrodę III stopnia w Ogólnopolskim Konkursie Prac Magisterskich za pracę magisterką pt.

„Analiza plazmidów pochodzących z klinicznego szczepu Proteus mirabilis i analiza profili plazmidowych kolekcji szczepów z rodziny  Enterobacteriaceae

Promotorem pracy był Prof. dr hab. Stefan Tyski – Kierownik Zakładu Mikrobiologii Farmaceutycznej Wydziału Farmaceutycznego WUM.

Gratulujemy i cieszymy się z kolejnego sukcesu Naszych absolwentów.

Sukces absolwentek Oddziału Medycyny Laboratoryjnej Wydziału Farmaceutycznego

W tegorocznym konkursie prac dyplomowych Kolegium Medycyny Laboratoryjnej, na który zgłoszono rekordową ilość 33 rozpraw magisterskich, nagrodzone zostały dwie absolwentki Oddziału Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Czytaj dalej >>

V Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego

21 grudnia 2012 roku odbyła się V Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej.

Czytaj dalej »

Wręczenie nagród JM Rektora za 2011 rok

29 października 2012 roku odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, podczas którego wręczono nagrody JM Rektora za najważniejsze osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne w roku 2011.

Czytaj dalej »

Immatrykulacja studentów i doktorantów na Wydziale Farmaceutycznym

27 września 2012 r. w Auli A Centrum Dydaktycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odbyła się Immatrykulacja studentów I roku kierunków farmacja i analityka medyczna oraz doktorantów Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej. W uroczystości wzięły udział nowe Władze dziekańskie, zaprzysiężone 31 sierpnia br.

Czytaj dalej>>

Nowe władze dziekańskie Wydziału Farmaceutycznego

Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej 9 maja 2012 r. wybrała prof. ndzw. dr.  hab. n. farm. Piotra Wroczyńskiego na funkcję Dziekana w kadencji 2012-2016. Za kandydaturą głosowało 27 członków Rady spośród 46 uprawnionych do głosowania.
W dniu 23 maja 2012 r.  Rada Wydziału wybrała Prodziekanów w składzie:
Prof.  dr hab. Grażyna Nowicka - Prodziekan do spraw Oddziału Medycyny Laboratoryjnej
Dr hab. n. farm. Agnieszka Pietrosiuk - Prodziekan do spraw Dydaktyczno-Wychowawczych
Dr hab. n. farm. Magdalena Bujalska-Zadrożny  - Prodziekan do spraw Nauki
Galeria             
Czytaj dalej »

VIII Kongres Farmaceutek Europejskich, Manchester 2012, Wielka Brytania

W dniach 20 – 22 kwietnia 2012 w Manchesterze odbył się kolejny (VIII) Kongres Farmaceutek Europejskich. Konferencja ta jest bardzo ważnym wydarzeniem na skalę międzynarodową, organizowanym co roku w innym państwie europejskim.Międzynarodowe spotkania farmaceutek mają na celu przede wszystkim integrację europejskiego środowiska farmaceutycznego, wymianę doświadczeń i wiedzy zawodowej.
czytaj dalej >>

Absolwentka Oddziału Medycyny Laboratoryjnej Wydziału Farmaceutycznego WUM – laureatką International Medical Students`Conference Kraków 2012

Agata Maciejak – absolwentka Oddziału Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zajęła pierwsze miejsce na Międzynarodowej Konferencji Studentów Uczelni Medycznych w Krakowie. Nagrodzona praca, prezentowana podczas sesji farmaceutycznej nosi tytuł:
„The effect of statins on the expression of the genes enconding selected enzymes of the mevalonic acid pathway, using a yeast expression system”.

Praca została wykonana we współpracy Zakładu Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej Katedry Biochemii i Chemii Klinicznej WUM pod kierunkiem prof. Dariusza Sitkiewicza oraz Zakładu Genetyki Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN pod kierunkiem prof. Beaty Burzyńskiej. Bezpośrednim opiekunem pracy była dr n. farm. Grażyna Sygitowicz (WUM).
Zwyciężczyni serdecznie gratulujemy !
Czytaj dalej >>

Konkurs Prac Magisterskich na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej w roku akademickim 2010/2011

Pod koniec lutego i w pierwszych dniach marca rozstrzygnięto kolejną edycję Konkursu Prac Magisterskich Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej. Idea Konkursu zakłada wyłonienie najlepszych prac magisterskich oraz promowanie młodych, uzdolnionych absolwentów Wydziału. Jego organizatorami był tradycyjnie Samorząd Studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, wspierany przez Władze Uczelni oraz Władze Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej.
Czytaj dalej »

Proszę o zalogowanie z wykorzystaniem loginu i hasła, które obowiązują w portalu SSL-VPN.