Aktualności

VIII Kongres Farmaceutek Europejskich, Manchester 2012, Wielka Brytania

W dniach 20 – 22 kwietnia 2012 w Manchesterze odbył się kolejny (VIII) Kongres Farmaceutek Europejskich. Konferencja ta jest bardzo ważnym wydarzeniem na skalę międzynarodową, organizowanym co roku w innym państwie europejskim.Międzynarodowe spotkania farmaceutek mają na celu przede wszystkim integrację europejskiego środowiska farmaceutycznego, wymianę doświadczeń i wiedzy zawodowej.
czytaj dalej >>

Absolwentka Oddziału Medycyny Laboratoryjnej Wydziału Farmaceutycznego WUM – laureatką International Medical Students`Conference Kraków 2012

Agata Maciejak – absolwentka Oddziału Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zajęła pierwsze miejsce na Międzynarodowej Konferencji Studentów Uczelni Medycznych w Krakowie. Nagrodzona praca, prezentowana podczas sesji farmaceutycznej nosi tytuł:
„The effect of statins on the expression of the genes enconding selected enzymes of the mevalonic acid pathway, using a yeast expression system”.

Praca została wykonana we współpracy Zakładu Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej Katedry Biochemii i Chemii Klinicznej WUM pod kierunkiem prof. Dariusza Sitkiewicza oraz Zakładu Genetyki Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN pod kierunkiem prof. Beaty Burzyńskiej. Bezpośrednim opiekunem pracy była dr n. farm. Grażyna Sygitowicz (WUM).
Zwyciężczyni serdecznie gratulujemy !
Czytaj dalej >>

Konkurs Prac Magisterskich na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej w roku akademickim 2010/2011

Pod koniec lutego i w pierwszych dniach marca rozstrzygnięto kolejną edycję Konkursu Prac Magisterskich Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej. Idea Konkursu zakłada wyłonienie najlepszych prac magisterskich oraz promowanie młodych, uzdolnionych absolwentów Wydziału. Jego organizatorami był tradycyjnie Samorząd Studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, wspierany przez Władze Uczelni oraz Władze Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej.
Czytaj dalej »

Sukces magistrantów Wydziału Farmaceutycznego w konkursie Fundacji Hasco-Lek

29 lutego 2012 r. ogłoszono laureatów VI edycji konkursu organizowanego przez Fundację Hasco-Lek. Dwa pierwsze miejsca za najlepsze prace magisterskie zajęli studenci Wydziału Farmaceutycznego naszej Uczelni: Lidia Śliwka i Wojciech Lewandowski.
Czytaj dalej »

I etap finału XLVIII Konkursu Prac Magisterskich

24 lutego odbył się I etap finału XLVIII Wydziałowego Konkursu Prac Magisterskich na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w roku akademickim 2010/11. W Sesji Plakatowej wzięli udział laureaci I etapu Konkursu.
Czytaj dalej »

Zaproszenie na Finał XLVIII Wydziałowego Konkursu Prac Magisterskich na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

Przed nami Finał Konkurs Prac Magisterskich wykonanych przez studentów Farmacji oraz Analityki Medycznej  Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w roku akademickim 2010/11.
 
I etap finału - dyskusja z autorami prac przy plakatach - piątek 24 lutego 2012 r.
godz. 10:00 dla kierunku farmacja,
godz. 11:00 dla kierunku analityka medyczna

Jest to dyskusja autorów plakatów (laureatów I etapu Konkursu) z członkami Jury oraz wszystkimi zainteresowanymi. Jury oceni prace oraz dyskusję w głosowaniu tajnym. Oceny uzyskane w trakcie trwania Sesji Plakatowej będą sumowane z ocenami uzyskanymi w Sesji Referatowej II etapu Konkursu.
Plakaty będą udostępnione do oglądania  na końcu holu głównego Wydziału Farmaceutycznego w okresie
od 20 do 29.02.2012 roku.

Następnie tory Konkursu dla kierunku Farmacja  i Analityka rozdzielają się!

Sesja referatowa dla laureatów z kierunku Farmacja–formalnie II etap finału odbędzie się 29 lutego br. (środa), o  godz. 11:00 w gmachu Wydziału Farmaceutycznego w sali im. Prof. Olszewskiego.

Sesja referatowa dla laureatów z kierunku Analityka Medyczna odbędzie się 7 marca br.(środa) o godzinie 11:00 w Auli A Centrum Dydaktycznego WUM. 

Wszystkich laureatów, jurorów oraz sympatyków Konkursu serdecznie zapraszamy

              Komitet Organizacyjny XLVIII Wydziałowego Konkursu Prac Magisterskich

Sukces absolwentki Wydziału Farmaceutycznego WUM

Joanna Pyszko - absolwentka Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zajęła pierwsze miejsce w tegorocznym Ogólnopolskim Konkursie Prac Magisterskich Wydziałów Farmaceutycznych.
Czytaj dalej »

IV Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego


W dniu 16 grudnia 2011 r. odbyła się  w Centrum Dydaktycznym WUM

 IV Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego „Perspektywy rozwoju farmacji w XXI wieku” połączona z obchodami 85-lecia powstania Wydziału Farmaceutycznego.

Organizator:
Wydział Farmaceutyczny WUM

Uroczyste posiedzenie Senatu

W poniedziałek, 28 listopada, odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, na którym pracownicy Uczelni i Szpitali Klinicznych zostali uhonorowani odznaczeniami państwowymi. W imieniu Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Medale oraz Krzyże Zasługi wręczał JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - prof. Marek Krawczyk.

Czytaj dalej >>

Odsłonięcie popiersia prof. Józefa Celińskiego

Na Wydziale Farmaceutycznym 3 listopada 2011 roku Rektor prof. Marek Krawczyk i Dziekan prof. Marek Naruszewicz odsłonili popiersie prof. Józefa Celińskiego.
Czytaj dalej »