Aktualności

Pożegnanie

Z głębokim smutkiem żegnamy

Dr Zofię Świstun

wieloletniego i zasłużonego pracownika Zakładu Chemii Organicznej Wydziału Farmaceutycznego WUM.
Była cenionym nauczycielem akademickim i wychowawcą kilku pokoleń farmaceutów.

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.
Koleżanki i Koledzy z Zakładu Chemii Organicznej Wydziału Farmaceutycznego WUM.

Konferencja Fizyka Medyczna - Farmacja Fizyczna

Serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów do udziału w V edycji ogólnopolskiej interdyscyplinarnej Konferencji Fizyka Medyczna - Farmacja Fizyczna organizowanej przez Studenckie Koło Naukowe Free Radicals działające przy Zakładzie Chemii Fizycznej oraz Doktoranckie Koło Naukowe Dawka LETalna, Fizyka Medyczna, Uniwersytet Warszawski.

Konferencja odbędzie się dnia 20.05.2022, na Wydziale Fizyki UW (Pasteura 5).

Udział w konferencji jest bezpłatny. Przewidziane są nagrody dla najlepszych prelegentów.

Rejestracja uczestników jest otwarta do 30.04.2022

Link do formularza zgłoszeniowego: 

Serdecznie zapraszamy!

Pierwsza pomoc dla Ukrainy

Na uczelni odbyło się spotkanie z naszymi ukraińskimi studentami. Rozmawiano o ich aktualnej sytuacji i najpilniejszych potrzebach. WUM zaangażował się również w pomoc dla uchodźców z Ukrainy. Fundacja Humanosh im. Sławy i Izka Wołosiańskich organizuje u nas zbiórkę najpotrzebniejszych rzeczy.

Więcej informacji o tym jak można zaangażować się w pomoc 

Pożegnanie

Z głębokim żalem żegnamy

 prof. dr hab. n. farm. Jana Woźniaka

Sybiraka

 długoletniego i zasłużonego pracownika Zakładu Bromatologii
Wydziału Farmaceutycznego WUM.

 Był cenionym nauczycielem akademickim,
autorem licznych doświadczalnych publikacji naukowych,
wychowawcą kilku pokoleń kadry farmaceutów.

 Zawsze będziemy mieli Go w pamięci.

 Koleżanki i koledzy z  Zakładu Bromatologii WUM.

Konferencja ACCORD

    

Już 1 marca 2022 roku kończy się rejestracja wczesna na „Interdisciplinary Conference on Drug Sciences, ACCORD”.  Konferencja odbędzie się w dniach 26-28 maja 2022 roku w Centrum Dydaktycznym WUM, na terenie Kampusu Banacha. Zapraszamy!

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.accord.wum.edu.pl

 

Kondolencje


 Z ogromnym smutkiem żegnamy
naszą  Drogą  Koleżankę


dr n. farm. Agnieszkę Orlikowską 

Emerytowanego,  wieloletniego.  znakomitego nauczyciela akademickiego Katedry Chemii Nieorganicznej i Analitycznej , przyjaciela i wychowawcę wielu pokoleń farmaceutów. 

Pozostanie w naszej pamięci jako osoba niezwykle życzliwa, pełna optymizmu i pogody ducha 

Koleżanki i Koledzy z Katedry

Grant unijny w programie Erasmus + dla Wydziału Farmaceutycznego WUM w ramach międzynarodowego konsorcjum

Grant unijny w programie Erasmus + dla WUM w ramach międzynarodowego konsorcjum 

Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz 5 europejskich uniwersytetów tworzy partnerskie konsorcjum, które zdobyło grant unijny w ramach programu Erasmus +. Kwota dofinansowania przyznanego na lata 2022-2024 to 286 172 €. 
Pracami polskiego zespołu w ramach projektu DOMINOS kieruje dr n. farm. Monika Franczak-Rogowska z Zakładu Chemii Leków Wydziału Farmaceutycznego WUM.

Celem projektu jest stworzenie międzynarodowej platformy służącej przygotowaniu studentów kierunków medycznych (farmacja, medycyna, stomatologia) do weryfikujących umiejętności praktyczne egzaminów OSCE (the Objective Structured Clinical Examination), które stają się integralną częścią systemu edukacji w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Projekt zakłada również, iż każda z uczelni partnerskich będzie miała dostęp do platformy w dwóch językach: angielskim i narodowym.

Czytaj dalej »

Kondolencje

Z głębokim żalem żegnamy

 

Panią dr Agnieszkę Orlikowską

 

przez wiele lat związaną z Katedrą Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Warszawie

 

Rodzinie i Bliskim

Składamy wyrazy serdecznego współczucia

 

Dziekan oraz cała społeczność akademicka
Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Kondolencje

Z  głębokim żalem żegnamy

Pana dr Macieja Żołnowskiego

znakomitego chemika, nauczyciela i wychowawcy studentów kierunku farmacja,
przez wiele lat związanego z Katedrą i Zakładem Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
Akademii Medycznej w Warszawie.

Rodzinie i Bliskim
składamy wyrazy serdecznego współczucia.

Dziekan i społeczność akademicka Wydziału Farmaceutycznego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego


Kondolencje

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

dra Pawła Jaworskiego

wieloletniego pracownika Zakładu Chemii Leków
Wydziału Farmaceutycznego WUM,

 znakomitego Nauczyciela i Wychowawcy wielu pokoleń farmaceutów,

wspaniałego Kolegi, pełnego ciepła i życzliwości.

Pozostanie na zawsze w naszej pamięci.

Żonie, Córce oraz  Najbliższym 
składamy najszczersze wyrazy współczucia i wsparcia.

Dziekan oraz cała społeczność akademicka
Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego


Msza święta żałobna odprawiona zostanie w piątek 17 grudnia 2021 roku o godzinie 11.00
w kościele Matki Bożej Królowej Aniołów w Warszawie przy ul. Markiewicza 1,
po czym nastąpi przejazd oraz odprowadzenie do grobu na Cmentarz Komunalny Północny.
Kondukt pogrzebowy wyruszy od Bramy Głównej Cmentarza.


Proszę o zalogowanie z wykorzystaniem loginu i hasła, które obowiązują w portalu SSL-VPN.