Aktualności

Naukowcy WUM i UW nagrodzeni w konkursie na wspólne projekty badawcze

Sześć projektów naukowców WUM i UW otrzyma dofinansowanie w 2 edycji konkursu realizowanego w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”, działania VI.1: „Wzmacnianie i rozwój współpracy pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim oraz Warszawskim Uniwersytetem Medycznym w procesie federalizacji”. Wsparcie, przyznane wspólnym zespołom badawczym, ma na celu zwiększenie wpływu wyników badań na naukę światową oraz zdobycia doświadczenia dotyczącego mechanizmów współpracy między obiema uczelniami.

Czytaj dalej »

IV edycja interdyscyplinarnej Konferencji Fizyka Medyczna – Farmacja Fizyczna

Dnia 28.05.2021 odbyła się IV edycja interdyscyplinarnej Konferencji Fizyka  Medyczna – Farmacja Fizyczna organizowana przez Studenckie Koło  Naukowe Free Radicals działające przy Zakładzie Chemii Fizycznej na  Wydziale  Farmaceutycznym WUM oraz Koło Naukowe Doktorantów Dawka  LETalna działające przy Wydziale Fizyki Medycznej Uniwersytetu  Warszawskiego.

Wygłoszonych zostało 16 prezentacji oraz zaprezentowano 4 postery.

Książka abstraktowa dostępna są na http://wmpm.fuw.edu.pl/event/fizyka-medyczna-farmacja-fizyczna-2021-2021-05-28-20/register?fbclid=IwAR0HjRt0MfkIjhX-FaqL7QspJeTjt5HEJCxg6ixMHur_iLO2eKDJ-gC3ciY

Wykład inauguracyjny wygłosił Prof. dr hab. Marcin Sobczak.

Konferencja była objęta patronatem honorowym Dziekana Wydziału Farmaceutycznego WUM dr hab. Joanny Kolmas oraz Dziekana Wydziału Fizyki UW Prof. dr hab. Dariusz Wasik.

Ze względu na sytuację epidemiczną, konferencja odbyła się w formie online, na platformie konferencyjnej Uniwersytetu Warszawskiego.

Wyłonieni przez jury najlepsi prezentujący otrzymali nagrody rzeczowe.

W przyszłym roku planujemy organizację kolejnej edycji. Informacje zostaną umieszczone w marcu 2022 na stronie internetowej http://wmpm.fuw.edu.pl/ oraz na oficjalnej stronie Facebook Konferencji https://www.facebook.com/KFMFF/

Dziękujemy za udział wszystkim uczestnikom tej edycji i zapraszamy do udziału za rok!

Wyróżnienie dla Koła Naukowego Farmakon

Studenckie Koło Naukowe Farmakon, którego opiekunem jest dr hab.n farm Małgorzata Wrzosek uzyskało finansowanie na realizację projektu w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Studenckie Koła Naukowe tworzą innowacje”, Studenckie Koło Naukowe Farmakon z Wydziału Farmaceutycznego znalazło się wśród 5 Studenckich Kół Naukowych naszej uczelni, które otrzymają dofinansowanie Ministerstwa Edukacji i Nauki. Projekty otrzymły łącznie dofinansowanie w wysokości 386 553,00 zł na realizację 7 projektów w ramach programu.

Serdecznie gratulujemy naszym studentom członkom SKN Farmakon i opiekunowi, którzy są beneficjentami programu Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Wyróżnienie dla pracownika Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Miło nam poinformować, że Pani Doktor Urszula Piotrowska z Katedry Chemii Analitycznej i Biomateriałów otrzymała wyróżnienie specjalne w VI edycji Konkursu Lider Nauk Farmaceutycznych za najlepszą rozprawę doktorską z dziedziny farmacji.

Pragniemy przypomnieć, że zgodnie z regulaminem konkursu jury nagradza najbardziej innowacyjne i cechujące się największym potencjałem do przekucia w praktyczne rozwiązania przemysłowe. 

Promotorem pracy doktorskiej był prof. dr hab. inż. Marcin Sobczak, a promotorem pomocniczym dr hab. inż. Ewa Olędzka.

 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!


Konferencji Fizyka Medyczna - Farmacja Fizyczna

Serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów do udziału w IV edycji ogólnopolskiej interdyscyplinarnej Konferencji Fizyka Medyczna - Farmacja Fizyczna organizowanej przez Studenckie Koło Naukowe Free Radicals działające przy Zakładzie Chemii Fizycznej oraz Doktoranckie Koło Naukowe Dawka LETalna, Fizyka Medyczna, Uniwersytet Warszawski.

Konferencja odbędzie się dnia 28.05.2021, w formie online. http://wmpm.fuw.edu.pl/

Udział w konferencji jest bezpłatny. Przewidziane są nagrody dla najlepszych prelegentów.

Rejestracja uczestników jest otwarta do 30.04.2021

Link do formularza zgłoszeniowego: http://wmpm.fuw.edu.pl/event/fizyka-medyczna-farmacja-fizyczna-2021-2021-05-28-20/register#scrollTop=0

Serdecznie zapraszamy! :) 

Wyniki Konkursu Prac Magisterskich

W dniu 12  marca 2021 r. odbył się finał Konkursu Prac Magisterskich wykonanych na Wydziale Farmaceutycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w roku akademickim 2019/2020.

Na kierunku Farmacja Jury przyznało:


I nagrodę:  Magdalenie Dziekońskiej za pracę "Synteza nowych inhibitorów interakcji białek PEX-14-PEX-15, jako związków o potencjalnej aktywności przeciwpasożytniczej"

Czytaj dalej »

Pożegnanie

Z wielkim żalem informujemy, że odeszła nasza Droga Koleżanka

mgr IZABELLA MACIĄG

Jej nagła śmierć pogrążyła nas w smutku.

Była cenioną pracownicą,

która całe swoje zawodowe życie związała z Zakładem Mikrobiologii Farmaceutycznej Wydziału Farmaceutycznego.

Przez wiele lat, z wielkim zaangażowaniem, przygotowywała i prowadziła zajęcia dla studentów kierunków Farmacja i Analityka Medyczna.

Najbliższym

składamy wyrazy współczucia

Dziekan i społeczność akademicka Wydziału Farmaceutycznego

oraz

Pracownicy Zakładu Mikrobiologi Farmaceutycznej WUM

Zalecenie dot. zwolnienia z zajęć w związku z działaniami niepożądanymi po szczepienu

Ze względu na zgłaszanie działań niepożądanych występujących po szczepieniu, decyzją władz dziekańskich zaleca się aby osoby w dniu szczepienia i w dniu następnym pozostały w domu. Osoby w tych dniach będą zwolnione z zajęć a podstawą zwolnienia będzie zaświadczenie o przyjęciu dawki szczepionki wydane przez punkt szczepień. Zalecenie to obowiązuje od dnia jutrzejszego tj. od 12.03.

Sesja Plakatowa i Sesja Referatowa Konkursu Prac Magisterskich 2019/2020

W związku ze stanem epidemicznym zmuszeni byliśmy zmienić obowiązującą formułę sesji plakatowej i referatowej. Od 8 marca 2021r. na stronie głównej Wydziału Farmaceutycznego w Aktualnościach umieszczony jest link przekierowujący do Konkursu Prac Magisterskich, w którym zamieszczane są plakaty. Linki do poszczególnych plakatów będą opisane tytułami prac magisterskich. Po otwarciu linku będziecie Państwo poproszeni o zalogowanie z wykorzystaniem loginu i hasła, które obowiązują w portalu SSL-VPN.
Sesja Plakatowa Online >>

IV Forum Akademickim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego „Dydaktyka w pandemii”

Szanowni Państwo,

w imieniu Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, dr. hab. n. med. Piotra Dziechciarza, serdecznie zapraszamy do udziału w IV Forum Akademickim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego „Dydaktyka w pandemii”, które odbędzie się online 19 marca 2021 roku.

Podczas zbliżającej się już IV edycji Forum porozmawiamy o panującej sytuacji pandemicznej oraz jej wpływie na dydaktykę.

  Czytaj dalej »

Proszę o zalogowanie z wykorzystaniem loginu i hasła, które obowiązują w portalu SSL-VPN.