Aktualności

Finał Wydziałowego Konkursu Prac Magisterskich 2016/2017

Wyłoniono zwycięzców Wydziałowego Konkursu Prac Magisterskich wykonanych w roku akademickim 2016/2017 na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

          Finał 54. Wydziałowego Konkursu Prac Magisterskich dla kierunku Farmacja,
           Finał  8. Wydziałowego Konkursu Prac Magisterskich dla kierunku Analityka Medyczna.

Seminarium wydziałowe 07.03.2018 r.

W dniu 07.03.2018 (środa) o godz. 12.00 w sali wykładowej im. Prof. dr B. Olszewskiego odbędzie się seminarium wydziałowe. Doktor Edyta Pindelska z  Katedry i Zakładu Chemii Nieorganicznej i Analitycznej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wygłosi wykład przedhabilitacyjny pt.

       „Wykorzystanie komplementarnych metod badawczych  do analizy struktury faz krystalicznych tworzonych  przez wybrane substancje farmakologicznie czynne”.

Zapraszamy pracowników i doktorantów naszego Wydziału.

Seminarium wydziałowe 07.03.2018 r. - zmiana godziny rozpoczęcia wykładów

W dniu 07.03.2018 (środa)  w sali wykładowej im. Prof. dr B. Olszewskiego odbędą się seminaria wydziałowe.

O godz. 13.15 Doktor Edyta Pindelska z Katedry i Zakładu Chemii Nieorganicznej i Analitycznej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wygłosi wykład przedhabilitacyjny pt.

"Wykorzystanie komplementarnych metod badawczych  do analizy struktury faz krystalicznych tworzonych  przez wybrane substancje farmakologicznie czynne”.

O godz. 13.50 Doktor Katarzyna Michalska  z Pracowni Fizykochemicznych Właściwości Antybiotyków Narodowego Instytutu Leków w Warszawie wygłosi wykład przedhabilitacyjny pt.

       „Badanie mechanizmu rozdzielania chiralnego nowych pochodnych oksazolidynonów”.

Zapraszamy pracowników i doktorantów naszego Wydziału.

VIII MiniSympozjum Młodych Naukowców

Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej  oraz Zakład Chemii Fizycznej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej WUM serdecznie zapraszają na:

                                            VIII MiniSympozjum Młodych Naukowców

które odbędzie się 27.02.2018 roku o godzinie 1400  w Auli im. prof. B. Olszewskiego.
czytaj dalej >>

Seminarium wydziałowe 28.02.2018 r.

W dniu 28.02.2018 (środa) o godz. 12.00 w sali wykładowej im. Prof. dr B. Olszewskiego odbędzie się seminarium wydziałowe. Doktor Kinga Ostrowska  z Zakładu Chemii Organicznej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wygłosi wykład przedhabilitacyjny pt.

       „Pochodne hydroksykumaryn jako struktury wiodące w poszukiwaniu nowych chemoterapeutyków”.

Zapraszamy pracowników i doktorantów naszego Wydziału.

X Konferencja Wydziału Farmaceutycznego

W dniu 15 grudnia br. odbyła się X Konferencja Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej poświęcona wspomieniu o Pani prof. Danucie Zapolskiej-Downar.

Czytaj dalej »

Uniwersytet Warszawski zaprasza społeczność akademicką WUM do skorzystania z oferty Inkubatora UW

W listopadzie bieżącego roku nasza Uczelnia rozpoczęła współpracę naukową z Uniwersytetem Warszawskim, mającą na celu realizację wspólnych projektów badawczych. Uczelnie postanowiły zacieśnić współpracę także w zakresie rozwoju przedsiębiorczości akademickiej i udzielania wsparcia przy prowadzeniu procesu komercjalizacji wyników badań oraz umożliwić studentom wymianę doświadczeń i tworzenie interdyscyplinarnych zespołów naukowych.

Czytaj dalej »

Biblioteka Wydziału Faramaceutycznego

Uprzejmie informujemy, że Biblioteka Wydziału Faramaceutycznego

w dniu 23 marca  (piątek) 2018 r. będzie czynna w godz. 11:00 - 18:00

w dniu 28 marca  (środa) 2018 r. będzie czynna w godz. 10:00 - 18:00

Konferencja w 150-tą rocznicę urodzin Marii Skłodowskiej-Curie

Zapraszamy na cykl spotkań poświęconych naszej wybitnej rodaczce - Marii Skłodowskiej-Curie, której 150-lecie urodzin świętujemy w tym roku wspólnie z Uniwersytetem Warszawskim i Politechniką Warszawską. Szczególnie serdecznie zachęcamy do uczestnictwa w module „Medicina” organizowanym przez naszą Uczelnię, który odbędzie się 6 listopada w Centrum Dydaktycznym WUM.

Przy okazji będzie można obejrzeć wystawę pt. „Piękniejsza strona Medicina - Scientia – Cultura w miniaturze portretowej" autorstwa Jacka Bojakowskiego (adiunkta w Katedrze i Klinice Neurologii WUM) oraz wystawę "Historia dawnego Instytutu Radowego w Warszawie" (obecnie Klinika Onkologii Centrum Onkologii przy ul. Wawelskiej).
Wszystkie wydarzenia związane z obchodami urodzin naszej wybitnej noblistki dostępne pod adresem:
www.msc2017.pl

Udzielenie kolejnego patentu na rzecz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Urząd Patentowy RzP poinformował o udzieleniu patentu na rzecz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, którego twórcami są pracownicy Katedry i Zakładu Chemii Nieorganicznej i Analitycznej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej.    

PATENT nr 226742 na wynalazek pt." Wielkocząsteczkowe proleki 5-fluorouracylu oraz sposób otrzymywania wielkocząsteczkowych proleków 5-fluorouracylu". Twórcy: Marcin Sobczak, Wacław L. Kołodziejski, Piotr Goś, Magdalena Hajdaniak. Uprawniony z patentu: Warszawski Uniwersytet Medyczny. Data udzielenia patentu: 29-09-2017, data zgłoszenia patentowego 28.02.2011.

                                                                                                                            Serdecznie gratulujemy!!!