Przewody doktorskie

Wydział Farmaceutyczny WUM jest jednostką naukową, która posiada uprawnienia do:

 nadawania stopnia

doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne


 

Sprawy prowadzi

mgr inż. Małgorzata Kośmider - Bucka

Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

ul. Banacha 1

02-097 Warszawa

Tel:  (22) 57 20 731

e-mail: malgorzata.kosmider-bucka@wum.edu.pl

 

 

Proszę o zalogowanie z wykorzystaniem loginu i hasła, które obowiązują w portalu SSL-VPN.