obrona rozprawy doktorskiej
Katarzyna Stańczyk

Dziekan i Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uprzejmie zawiadamia, że w dniu 30 września 2019r. w sali seminaryjnej im. prof. J. Zaorskiego Centrum Biblioteczno-Informacyjnego przy ul. Żwirki i Wigury 63 odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej

o godz. 12.00             mgr farm. Tomasza Lepionki

rozprawa doktorska pt.:

„Modyfikacje profilu kwasów tłuszczowych oraz statusu oksydacyjnego u szczurów w warunkach procesu nowotworowego jako efekt wpływu granatowca właściwego i przepękli ogórkowatej”

Promotor: Dr hab. Agnieszka Białek

Recenzenci: Prof. dr hab. Juliusz Przysławski

                     Dr hab. prof. nadzw. Hanna Mojska

obrona rozprawy doktorskiej
Katarzyna Stańczyk

Dziekan i Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uprzejmie zawiadamia, że w dniu 18 września 2019r. w sali seminaryjnej nr 8 im. prof. J. Zaorskiego Centrum Biblioteczno-Informacyjnego przy ul. Żwirki i Wigury 63 odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej

o godz. 12.30  mgr farm. Małgorzaty Jeziorek

rozprawa doktorska pt.:

Cynoglossum columnae Ten. - badania biotechnologiczne, fitochemiczne i biologiczne”

 Promotor: Prof. dr hab. Agnieszka Pietrosiuk

Recenzenci: Dr hab. prof. nadzw. Aleksandra Królicka

                     Dr hab. Łukasz Kuźma

obrona rozprawy doktorskiej
Katarzyna Stańczyk

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Rady Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, które będzie miało miejsce w sali wykładowej im. Prof. dr B. Olszewskiego przy ul. Banacha 1, gdzie odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej w dniu 10 lipca 2019r.

o godz. 1200 mgr Marty Włodarczyk

rozprawa doktorska pt.:

„Otyłość oraz wybrane polimorfizmy genetyczne jako czynniki determinujące poziom endogennych uszkodzeń DNA”

Promotor: Pof. dr hab. Grażyna Nowicka

Promotor pomocniczy: Dr Wioletta Olejarz

Recenzenci: Prof. dr hab. Agnieszka Piwowar

                     Dr hab. Katarzyna Winsz-Szczotka

obrona rozprawy doktorskiej
Katarzyna Stańczyk

Dziekan i Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uprzejmie zawiadamia, że w dniu 19 czerwca 2019r. w sali wykładowej im. Prof. dr B. Olszewskiego przy ul. Banacha 1 odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej

 o godz. 1130      mgr farm. Agnieszki Kozak

rozprawa doktorska pt.:

Kokryształy etenzamidu - badania strukturalne, fizykochemiczne i farmaceutyczne”

 Promotor: Pof. dr hab. Wacław Kołodziejski

Promotor pomocniczy: Dr hab. Edyta Pindelska

Recenzenci: Dr hab. Izabela Madura

                     Dr hab. Arkadiusz Szterk

obrona rozprawy doktorskiej
Katarzyna Stańczyk

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Rady Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, które będzie miało miejsce w sali wykładowej im. Prof. dr B. Olszewskiego przy ul. Banacha 1, gdzie odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej w dniu 12 czerwca 2019r.

o godz. 1200      mgr inż. Marty Zezuli

rozprawa doktorska pt.:

„Opracowanie metod określenia profilu zanieczyszczeń wybranych prostaglandyn”

Promotor: Prof. dr hab. Katarzyna Koziak

Promotor pomocniczy: Dr hab. Wioleta Maruszak

Recenzenci: Dr hab. Magdalena Biesaga

                     Dr hab. Arkadiusz Szterk

obrona rozprawy doktorskiej
Katarzyna Stańczyk

Dziekan i Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uprzejmie zawiadamia, że w dniu 5 czerwca 2019r. w sali wykładowej im. Prof. dr B. Olszewskiego przy ul. Banacha 1 odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej

o godz. 1200      mgr farm. Anny Zgadzaj

rozprawa doktorska pt.:

„Ocena wpływu wybranych substancji pomocniczych na fototoksyczność, fotogenotoksyczność i fotodegradację fluorochinolonów stosowanych w okulistyce”

 Promotor: Prof. dr hab. Grzegorz Nałęcz-Jawecki

Promotor pomocniczy: Dr Agata Skrzypczak

Recenzenci: Dr hab. Beata Gruber-Bzura

                     Dr hab. Bartosz Wielgomas

obrona rozprawy doktorskiej
Katarzyna Stańczyk

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Rady Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, które będzie miało miejsce w sali wykładowej im. Prof. dr B. Olszewskiego przy ul. Banacha 1, gdzie odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej w dniu 22 maja 2019r.

o godz. 1200 mgr biol. Pauliny Wilczyńskiej

rozprawa doktorska pt.:

„Proteazy i antyproteazy w środowisku wewnątrzmacicznym rozwijającego się płodu”

 Promotor: Dr hab. Barbara Lisowska-Myjak

Promotor pomocniczy: Dr Ewa Skarżyńska

Recenzenci: Dr hab. Tadeusz Issat

                     Dr hab. Paweł Miotła

obrona rozprawy doktorskiej
Katarzyna Stańczyk

Dziekan i Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uprzejmie zawiadamia, że w dniu 10 kwietnia 2019r. w sali wykładowej im. Prof. dr B. Olszewskiego przy ul. Banacha 1 odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej:

o godz. 1200      mgr farm. Lidii Mielczarek

rozprawa doktorska pt.:

„Biologiczne interakcje Selolu z izotiocyjanianami”

Promotor: Prof. dr hab. Piotr Suchocki

Promotor pomocniczy: Dr hab. Katarzyna Wiktorska

Recenzenci: Dr hab. prof. nadzw. Bożena Muszyńska

                     Dr hab. Daniel Załuski

obrony rozpraw doktorskich
Katarzyna Stańczyk

Dziekan i Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uprzejmie zawiadamia, że w dniu 27 lutego 2019r. w sali wykładowej im. Prof. dr B. Olszewskiego przy ul. Banacha 1 odbędą się obrony rozpraw doktorskich:

o godz. 1200      mgr farm. Marty Polkowskiej

rozprawa doktorska pt.:

„Analiza skuteczności i bezpieczeństwa terapii celowanych oraz immunoterapii w leczeniu zaawansowanego czerniaka skóry”

„Efficacy and safety of targeted therapies and immunotherapy in advanced melanoma”

 Promotor: Prof. dr hab. Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska

Promotor pomocniczy: Dr Edyta Czepielewska

Recenzenci: Prof. dr hab. Piotr Rutkowski

                     Dr hab. Marcin Czech

 o godz. 1330      mgr farm. Sylwestra Krukowskiego

rozprawa doktorska pt.:

„Modelowe badania domieszkowanych nanoapatytów wapniowych modyfikowanych prostymi związkami organicznymi”

 Promotor: Prof. dr hab. Wacław Kołodziejski

Recenzenci: Prof. dr hab. Grażyna Ginalska

                     Prof. dr hab. Józef Mieczkowski