obrona rozprawy doktorskiej
Katarzyna Stańczyk

Dziekan i Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uprzejmie zawiadamia, że w dniu 12 grudnia 2018r. w sali wykładowej im. Prof. dr B. Olszewskiego przy ul. Banacha 1 odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej:

o godz. 1200

mgr farm. Renaty Wolińskiej

rozprawa doktorska pt.:

„Udział syntaz tlenku azotu w działaniu analgetycznym tapentadolu”

 Promotor: Dr hab. Magdalena Bujalska-Zadrożny

Promotor pomocniczy: Dr Patrycja Kleczkowska

Recenzenci: Dr hab. prof. UJ Jacek Sapa

                     Dr hab. Tomasz Kocki

obrona rozprawy doktorskiej
Katarzyna Stańczyk

Dziekan i Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uprzejmie zawiadamia, że w dniu 21 listopada 2018r. w sali wykładowej im. Prof. dr B. Olszewskiego przy ul. Banacha 1 odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej:

o godz. 1200

mgr farm. Joanny Sajkowskiej-Kozielewicz

rozprawa doktorska pt.:

„Kora Geissospermum reticulatum - badania składu i aktywności biologicznej”

 Promotor: Prof. dr hab. Iwona Wawer

Promotor pomocniczy: Dr hab. Katarzyna Paradowska

Recenzenci: Prof. dr hab. Irena Matławska

                     Dr hab. prof. nadzw. Ilona Kaczmarczyk-Sedlak

obrona rozprawy doktorskiej
Katarzyna Stańczyk

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Rady Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, które będzie miało miejsce w sali wykładowej im. Prof. dr B. Olszewskiego przy ul. Banacha 1, gdzie odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej w dniu 14 listopada 2018r.

o godz. 1230

mgr inż. Urszuli Piotrowskiej

rozprawa doktorska pt.:

„Wielkocząsteczkowe nośniki peptydów przeciwdrobnoustrojowych - synteza, badania strukturalne, fizykochemiczne i biologiczne”

 Promotor: Dr hab. Marcin Sobczak

Promotor pomocniczy: Dr hab. Ewa Olędzka

Recenzenci: Dr hab. prof. nadzw. Radomir Jasiński

                     Dr hab. Ewa Olewnik-Kruszkowska

obrona rozprawy doktorskiej
Katarzyna Stańczyk

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Rady Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, które będzie miało miejsce w sali wykładowej im. Prof. dr B. Olszewskiego przy ul. Banacha 1, gdzie odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej w dniu 24 października 2018r.

o godz. 1200

mgr farm. Katarzyny Grzelki

 rozprawa doktorska pt.:

„Noradrenergic control of medial prefrontal cortex pyramidal neurons (Kontrola noradrenergiczna neuronów piramidowych przyśrodkowej kory przedczołowej)”

Promotor: Prof. dr hab. Paweł Szulczyk

Recenzenci: Prof. dr hab. Jan Konopacki

                     Prof. dr hab. Marian Lewandowski

obrona rozprawy doktorskiej
Katarzyna Stańczyk

Dziekan i Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uprzejmie zawiadamia, że w dniu 26 września 2018r.

w sali wykładowej im. Prof. dr B. Olszewskiego przy ul. Banacha 1 odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej:

o godz. 1200

mgr farm. Małgorzaty Woźniak

rozprawa doktorska pt.:

„Aktywność przeciwnowotworowa iniekcyjnych formulacji kwasu askorbinowego”

Promotor: Prof. dr hab. Maciej Małecki

Recenzenci: Prof. dr hab. Paweł Kamiński

                     Prof. dr hab. Justyn Ochocki

obrona rozprawy doktorskiej
Katarzyna Stańczyk

Dziekan i Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uprzejmie zawiadamia, że w dniu 11 lipca 2018r.

w sali wykładowej im. Prof. dr B. Olszewskiego przy ul. Banacha 1 odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej:

o godz. 1200

mgr Agnieszki Kalicińskiej

 rozprawa doktorska pt.: „Wpływ wybranych środków przeciwbakteryjnych na drobnoustroje Gram-ujemne tworzące biofilm na powierzchniach abiotycznych”

Promotor: Prof. dr hab. Stefan Tyski

Recenzenci: Prof. dr hab. Elżbieta Trafny

                     Prof. dr hab. Jacek Międzobrodzki

obrona rozprawy doktorskiej
Katarzyna Stańczyk

Dziekan i Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uprzejmie zawiadamia, że w dniu 6 czerwca 2018r.  

w sali wykładowej im. Prof. dr B. Olszewskiego przy ul. Banacha 1 odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej:

o godz. 1300

mgr farm. Agnieszki Kowalczyk

rozprawa doktorska pt.: „Badanie aktywności nowego peptydowego związku hybrydowego będącego połączeniem DALDA i związku wykazującego powinowactwo do receptora neurokininowego NK1

Promotor: Dr hab. Magdalena Bujalska-Zadrożny

Promotor pomocniczy: Dr Patrycja Kleczkowska

Recenzenci: Prof. dr hab. Marek Kowalczyk

                     Dr hab. Judyta Cielecka-Piontek

obrony rozpraw doktorskich
Katarzyna Stańczyk

Dziekan i Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uprzejmie zawiadamia, że w dniu 14 marca 2018r.  w sali wykładowej im. Prof. dr B. Olszewskiego przy ul. Banacha 1 odbędą się obrony rozpraw doktorskich:

o godz. 1200

mgr farm. Michała Pstrągowskiego

 rozprawa doktorska pt.: „Racjonalność stosowania kwasu acetylosalicylowego u pacjentów kardiologicznych z uwzględnieniem zapobiegania objawom gastrotoksyczności”

 Promotor: Prof. dr hab. Krzysztof J. Filipiak

Promotor pomocniczy: Dr Anna Dworakowska

Recenzenci: Prof. dr hab. Beata Wożakowska-Kapłon

                      Dr hab. Leszek Markuszewski

o godz. 1315

mgr farm. Katarzyny Buś-Kwaśnik

rozprawa doktorska pt.: „Opracowanie nowych metod bioanalitycznych z wykorzystaniem spektrometrii mas do oznaczania leków sercowo-naczyniowych w materiale biologicznym”

Promotor: Prof. dr hab. Piotr Wroczyński

Promotor pomocniczy: Dr Piotr Rudzki

Recenzenci: Prof. dr hab. Maciej Jarosz

                     Prof. dr hab. Zenon Kokot

obrony rozpraw doktorskich
Katarzyna Stańczyk

Dziekan i Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uprzejmie zawiadamia, że w dniu 13 grudnia 2017r.  sali wykładowej im. Prof. dr B. Olszewskiego przy ul. Banacha 1 odbędą się obrony rozpraw doktorskich

o godz. 1200

mgr Aldony Wierzbickiej-Rucińskiej

rozprawa doktorska pt.: „Ocena czynników ryzyka stłuszczenia wątroby u dzieci”

 Promotor: Prof. dr hab. Piotr Socha

Recenzenci: Prof. dr hab. Andrzej Habior

                     Prof. dr hab. Marek Naruszewicz

o godz. 1315

mgr Magdaleny Orzechowskiej

rozprawa doktorska pt.: „Zwiększanie efektywności przeciwnowotworowej cisplatyny w zakresie komórek raka jajnika”

Promotor: Prof. dr hab. Maciej Małecki

Recenzenci: Prof. dr hab. Paweł Kamiński

                     Dr hab. prof. nadzw. Witold Musiał

obrona rozprawy doktorskiej
Katarzyna Stańczyk

Dziekan i Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uprzejmie zawiadamia, że w dniu 29 listopada 2017r. o godz. 12.00  w sali wykładowej im. Prof. dr B. Olszewskiego przy ul. Banacha 1 odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej mgr Wioletty Ładno

rozprawa doktorska pt.: „Kontrola kanałów jonowych przeciekowych typu TREK przez receptory adrenergiczne w neuronach piramidowych kory przedczołowej u szczurów w różnym wieku”

Promotor: Prof. dr hab. Paweł Szulczyk

Promotor pomocniczy: Dr Ewa Nurowska

Recenzenci: Prof. dr hab. Małgorzata Tafil-Klawe

                    Dr hab. prof. nadzw. WIML Rafał Rola