Szkolenie Podyplomowe w Zakresie Diagnostyki Laboratoryjnej

UWAGA !!!!!!!

Informacje dla osób realizujących w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

specjalizację z dziedziny laboratoryjna diagnostyka medyczna

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiono daty realizacji kursów w 2018 roku.

NAZWA KURSU

DATA REALIZACJI KURSU

Zastosowanie technik immunochemicznych w oznaczeniach hormonów i markerów białkowych

 ZREALIZOWANY

Badania laboratoryjne w stanach nagłych

 ZREALIZOWANY

Diagnostyka laboratoryjna niedokrwistości i hematologicznych zespołów rozrostowych

 ZREALIZOWANY

Diagnostyka laboratoryjna wrodzonych i nabytych zaburzeń hemostazy

 ZREALIZOWANY

Techniki biologii molekularnej znajdujące zastosowanie wdiagnostyce laboratoryjnej

ZREALIZOWANY

ZREALIZOWANY (II ed)

Badania układu odpornościowego

 ZREALIZOWANY

Organizacja, wprowadzanie i utrzymywanie systemu jakości

 ZREALIZOWANY

Laboratoryjna diagnostyka narządowa w świetle rozwoju wiedzy medycznej i technik badawczych

 ZMIANA DATY KURSU 28.01.-15.02.2019 kurs rozoczyna się dwa dni wcześniej niż zostało Państwu wysłane w piśmie informującym !!!

Uprzejmie informujemy, iż w 2019 roku po zrealizowaniu kursu w dniach 30.01.-15.02.  Warszawski Uniwersytet Medyczny, kończy realizację kursów objętych programem Państwa specjalizacji. Osoby, które z jakiegoś powodu nie będą mogły uczestniczyć w kursie będą musiały indywidualnie zrealizować ten kurs w innych jednostkach kształcących. 


UWAGA !!!!!!!

Informacje dla osób realizujących w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

specjalizację z dziedziny mikrobiologia medyczna

Diagności Laboratoryjni realizujący specjalizację z dziedziny mikrobiologa medycza w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, którzy z jakiegoś powodu nie mogli być na kursach organizowanych przez jednostkę kształcącą muszą te kursy zdralizować w innych jednostkach kształcących do dnia trwania stażu podstawowego

Każdy Diagnosta który będzie realizował kurs poza WUM powinien o tym fakcie powiadomić jednostkę kształcącą.