Studium Kształcenia Podyplomowego Farmaceutów

Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego, na podstawie odpowiednich akredytacji Ministra Zdrowia, prowadzi kursy szkolenia ciągłego oraz szkolenie specjalizacyjne z zakresu farmacji aptecznej oraz farmacji szpitalnej.

  • Aby wziąć udział w kursach szkolenia ciągłego należy przysłać (e-mailem, faksem lub pocztą) wypełniony druczek zgłoszenia.

Rozpoczęcie specjalizacji

Przystąpienie do Państwowego Egzaminu SpecjalizacyjnegoStudium Kształcenia Podyplomowego
Wydział Farmaceutyczny WUM
ul. Banacha 1
02-097 Warszawa
tel./fax.: 22 / 57 20 974

Nr konta bankowego: 44  1160  2202  0000  0003  0813  7584

Poniżej zamieszczamy aktualne informacje.

Ważna informacja dotycząca szkoleń za pomocą internetu !


Adres email do kontaktu : zbigniew.tkaczyk@wum.edu.pl


                                            Specjalizacyjny kurs internetowy nr 3/A/20


   Uprzejmie informujemy, że na platformie www.e-learning.wum.edu.pl, w dniach od 29. lipca do 28. sierpnia bieżącego roku udostępniony będzie kurs nr 3/A/20: „Postępy nauk farmaceutycznych”, przeznaczony dla II roku specjalizacji z Farmacji Aptecznej, obejmujący 27 godzin wykładowych. Przypominamy, że przystąpienie do końcowego testu jest jednocześnie zobowiązaniem do dokonania odpłatności za uczestnictwo w kursie, w wysokości 729,- zł, na konto WUM o numerze: 44 1160 2202 0000 0003 0813 7584 (tytułem: numer kursu oraz imię i nazwisko uczestnika).
     Jednocześnie informujemy, że na adresy internetowe wszystkich uczestników II roku z Farmacji Aptecznej wysłane zostaną login oraz hasło dostępu do zasobów kursu.

     Osoby z innych roczników, pragnące uzupełnić zaległy kurs i skorzystać z tej formy szkolenia, bardzo prosimy o szybkie powiadomienie nas o takim zamiarze, e-mailem na adres:
     zbigniew.tkaczyk@wum.edu.pl
    lub
    slawomir.bialek@wum.edu.pl                                                                                                                                                                                              Studium Kształcenia Podyplomowego
                                                                                                    Wydział Farmaceutyczny WUM

=====================================================================================

                                                  Specjalizacyjny kurs internetowy nr 4/A/20


      Uprzejmie informujemy, że okres dostępności kursu nr 4/A/20: ”Opieka farmaceutyczna” dla III roku specjalizacji z Farmacji Aptecznej, zamieszczonego na platformie www.e-learning.wum.edu.pl, został ponownie przedłużony – teraz do dn. 2. sierpnia br.

Przypominamy, że przystąpienie do końcowego testu jest jednocześnie zobowiązaniem do dokonania odpłatności za uczestnictwo w kursie, w wysokości 702,- zł, na konto WUM o numerze: 44 1160 2202 0000 0003 0813 7584 (tytułem: numer kursu oraz imię i nazwisko uczestnika).

    
                                                                                                  Studium Kształcenia Podyplomowego       

                                                                                                            Wydział Farmaceutyczny WUM