Analityka medyczna

Studia jednolite magisterskie

Studia trwają 5 lat tj. 10 semestrów. Łączna liczba godzin wynosi 4020, w tym 320 godzin praktyk. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System), jaką otrzymuje osoba kończąca studia to 274.

Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu nauk medycznych, biologicznych, biochemicznych i społecznych oraz zaawansowaną w zakresie medycyny laboratoryjnej. Jest przygotowany do profesjonalnej diagnostyki laboratoryjnej, zgodnie z wymogami dobrej praktyki laboratoryjnej oraz zasadami etyki zawodowej w zakresie:

 • chemii i biochemii klinicznej,
 • hematologii laboratoryjnej,
 • analityki ogólnej,
 • cytologii klinicznej,
 • mikrobiologii,
 • diagnostyki parazytologicznej,
 • serologii,
 • transfuzjologii,
 • biologii molekularnej,
 • genetyki medycznej,
 • immunologii,
 • immunopatologii,
 • toksykologii.

Zdobyte kwalifikacje pozwolą absolwentowi zatrudnić się w medycznym laboratorium diagnostycznym, zakładzie prowadzącym badania kliniczne, instytutucie lub ośrodku naukowo-badawczym albo jednostce kontrolno-pomiarowej.