Studia jednolite magisterskie

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prowadzi następujące kierunki (w trybie stacjonarnym):

  • farmacja (5 - letnie jednolite studia magisterskie + 6 miesięczna praktyka w aptece)
  • analityka medyczna (5-letnie jednolite studia magisterskie)
Dodatkowo od roku akad.2019/2020  jest prowadzony nowy kierunek II stopnia 
  • DUO OTM Ocena Technologii Medycznych (2 -letnie studia II stopnia uzupełniające studia magisterskie)

Od roku akad. 2020/2021  jest prowadzony nowy kierunek II stopnia

  •  Toksykologia z elementami kryminalistyki (2 -letnie stacjonarne studia II stopnia - magisterskie)

Proszę o zalogowanie z wykorzystaniem loginu i hasła, które obowiązują w portalu SSL-VPN.