Studia doktoranckie

INFORMACJA!

Studium Doktoranckie Wydziału Farmaceutycznego zostało włączone do Uczelnianego Studium Doktoranckiego z dniem 01.08.2019 r. Dyrektorem Uczelnianego Studium Doktoranckiego jest prof. Bożena Kociszewska-Najman (email: bozena.kociszewska-najman@wum.edu.pl).

Sprawy administracyjne (Dziekanat) nadal są w gestii Biura Rekrutacji i Organizacji Kształcenia WUM (tel/fax. (0 22) 57-20-254; Rektorat - pokój 218 (II piętro); http://www.doktoranci.bodp.wum.edu.pl/).

prof. dr. hab. Dorota Maciejewska

Proszę o zalogowanie z wykorzystaniem loginu i hasła, które obowiązują w portalu SSL-VPN.