Konkurs „Innowator Mazowsza”

Zapraszam Innowacyjnych Naukowców z województwa mazowieckiego do udziału w XIII edycji konkursu „Innowator Mazowsza”.

Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie młodych talentów pośród naukowców którzy opracowali i wdrożyli innowacyjne rozwiązania w regionie Mazowsza.

Idea Konkursu polega na wspieraniu i promowaniu roli innowacyjności w rozwoju gospodarczym regionu i zdobywaniu kompetencji opartych na nowoczesnych technologiach. Konkurs ma także za zadanie zawiązywanie i propagowanie współpracy pomiędzy środowiskiem nauki, biznesu i Samorządem Województwa mazowieckiego.

Zasady konkursu:

Konkurs przeprowadzany jest w dwóch kategoriach: Innowacyjny Naukowiec i Innowacyjna Firma.

Nabór wniosków potrwa do 7.09.2021 r.

Łączna pula nagród to aż 113 tys. zł oraz atrakcyjne nagrody od Partnerów Konkursu.

Kategoria „Innowacyjny Naukowiec” - skierowana jest do naukowców, których praca doktorska dotyczy innowacyjnych rozwiązań, możliwych do zastosowania w praktyce biznesowej. Dotyczy to zarówno innowacji technicznych (produktowych i procesowych), organizacyjnych, marketingowych.

Kategoria „Innowacyjna Firma” - dedykowana mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom z województwa mazowieckiego, które mogą wykazać się wprowadzeniem innowacyjnego produktu, usługi, technologii lub innowacji organizacyjnej.

Zgłoszenie do konkursu odbywa się za pomocą formularzy dostępnych pod: https://innowatormazowsza2021.pl/

Nabór wniosków trwa do 07.09.2021 r.

Organizatorem konkursu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego, który podejmuje szereg inicjatyw, służących rozwojowi innowacji, będących przestrzenią do kształcenia i nagradzania najbardziej kreatywnych przedsiębiorców i naukowców. Wykonawcą XIII edycji jest Fundacja Przedsiębiorczości Kobiet, która działa na rzecz edukacji i rozwoju w zakresie przedsiębiorczości.

Proszę o zalogowanie z wykorzystaniem loginu i hasła, które obowiązują w portalu SSL-VPN.