Naukowcy WUM i UW nagrodzeni w konkursie na wspólne projekty badawcze

Sześć projektów naukowców WUM i UW otrzyma dofinansowanie w 2 edycji konkursu realizowanego w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”, działania VI.1: „Wzmacnianie i rozwój współpracy pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim oraz Warszawskim Uniwersytetem Medycznym w procesie federalizacji”. Wsparcie, przyznane wspólnym zespołom badawczym, ma na celu zwiększenie wpływu wyników badań na naukę światową oraz zdobycia doświadczenia dotyczącego mechanizmów współpracy między obiema uczelniami.


Nagrodzone zespoły:

prof. dr hab. Dariusz Bartosik (UW) i dr hab. n. med. Ksenia Szymanek-Majchrzak (WUM), tytuł wniosku: Analizy genomiczne wieloopornych szczepów Enterobacter izolowanych z materiałów klinicznych, ze szczególnym uwzględnieniem komponent mobilomu, jako determinant antybiotykoodporności.
prof. dr hab. Krzysztof Woźniak (UW) i prof. dr hab. Andrzej Kutner (WUM), tytuł wniosku: Opracowanie struktur nowych analogów witamin D jako potencjalnych leków do poprawy skuteczności standardowej terapii raka jajnika.
dr Marek Michalewicz (UW) i prof. Urszula Anna Demkow (WUM), tytuł wniosku: Ocena wpływu wariantu B.1.1.7 wirusa SARS-CoV-2 na epidemiologię i obraz kliniczny COVID-19 wśród dzieci.
dr hab. Justyna Olko (UW), dr n. med. Jarosław Biliński (WUM), tytuł wniosku: Różnorodność językowo-kulturowa w służbie medycyny – badanie tradycyjnych społeczności należących do mniejszości etnicznych jako potencjalnych superdawców mikrobioty jelitowej.
dr hab. Maciej Mazur (UW), dr hab. n. o zdr. Gabriela Olędzka (WUM), tytuł wniosku: Identyfikacja oligosacharydów izolowanych z mleka ludzkiego o wysokiej aktywności przeciwdrobnoustrojowej.
dr n. społ. Aleksandra Bala (UW), dr n. med. Tomasz Dziedzic (WUM), tytuł wniosku: Badanie wzorca zmian strukturalnych i czynnościowych w odniesieniu do funkcjonowania poznawczego u pacjentów lekooporna padaczka skroniową – analiza interdyscyplinarna.


Więcej o konkursie

Proszę o zalogowanie z wykorzystaniem loginu i hasła, które obowiązują w portalu SSL-VPN.