Wyniki Konkursu Prac Magisterskich

W dniu 12  marca 2021 r. odbył się finał Konkursu Prac Magisterskich wykonanych na Wydziale Farmaceutycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w roku akademickim 2019/2020.

Na kierunku Farmacja Jury przyznało:


I nagrodę:  Magdalenie Dziekońskiej za pracę "Synteza nowych inhibitorów interakcji białek PEX-14-PEX-15, jako związków o potencjalnej aktywności przeciwpasożytniczej"

II nagrodę:  Kamilowi Koronowskiemu za pracę "Analiza profili kinetycznych oraz mechanizmów uwalniania 5-fluorouracylu z nośników hydrożelowych"


III nagrodę: Aleksandrze Pruszkowskiej za pracę "Kompozyty hydroksyapatyt/biopolimer jako potencjalne nośniki substancji leczniczej. Synteza, charakterystyka i badanie uwalniania leku modelowego"


Na kierunku Analityka Medyczna Jury przyznało:


I nagrodę:  Klaudii Radoszkiewicz za pracę "Ocena zdolności do neuralnego różnicowania mezenchymalnych komórek macierzystych izolowanych w tkance tłuszczowej"


II nagrodę:  Katarzynie Czudek za pracę "Diagnostyka molekularna raka piersi"


III nagrodę: Milenie Małeckiej za pracę "Poszukiwanie nowych zastosowań dla fluorowych pochodnych izoselenotiocyjanianów na modelu in vitro potrójnie negatywnego raka piersi"

Proszę o zalogowanie z wykorzystaniem loginu i hasła, które obowiązują w portalu SSL-VPN.