Wydanie specjalne periodyku "Catalysts"

Startuje nowy Special Issue periodyku "Catalysts" (IF=3.520; MNiSW = 100 pkt) zatytułowany "The Influence of Phase Transfer Catalysis (PTC) in the Synthesis of Bioactive Compounds". Edytorami są dr hab. Edyta Pindelska z Katedry Chemii Analitycznej i Biomateriałów z naszego Wydziału, dr Jolanta Jaśkowska oraz prof. Przemysław Jodłowski z Politechniki Krakowskiej.

Zapraszamy do składania swoich manuskryptów oscylujących wokół zarysowanej tematyki.

https://www.mdpi.com/journal/catalysts/special_issues/PTC_Bioactive_Comp...

https://www.researchgate.net/project/Special-Issue-The-Influence-of-Phas...

Proszę o zalogowanie z wykorzystaniem loginu i hasła, które obowiązują w portalu SSL-VPN.