Formularz informacji o braku możliwości uczestnictwa w szczepieniu w wyznaczonym terminie

Szanowny Studencie!

Jeśli nie możesz wziąć udziału w szczepieniu w wyznaczonym terminie, poinformuj Nas o tym wypełniając formularz!

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=p7AhPUZTIkixZbZwtCLk96TUCV2pQbVFhZ6RJnNhuW9UM1RKWkNWR1QzTEk0Vk5IQ0RGSVYxT1lJWi4u

Proszę o zalogowanie z wykorzystaniem loginu i hasła, które obowiązują w portalu SSL-VPN.