Doktorantka Wydziału Farmaceutycznego stypendystką Rządu Francuskiego

Pani Anna Helena Mazurek, od 01.10.2020 studentka I-ego roku Szkoły Doktorskiej, uzyskała Stypendium Rządu Francuskiego na realizację doktoratu łączonego (International Dual Degree PhD, doctorat en cotutelle) o tematyce: 'Analysis of the selected endocrine disrupting chemicals and their binding to the estrogen receptor with the application of QM and MM calculations.' w wysokości 13 420 EUR.


Opiekunami projektu będą ze strony polskiej: dr hab. n. farm. Łukasz Szeleszczuk, Zakład Chemii Fizycznej, Katedra Chemii Fizycznej i Bioanalizy, Wydział Farmaceutyczny, WUM oraz ze strony francuskiej: prof. Thomas Simonson, Laboratoire de Biochimie, École Polytechnique, Palaiseau, Paris.

Cieszymy się, że działalność naukowa naszych studentów jest doceniana na arenie międzynarodowej i świadczy o wysokiej jakości kształcenia, w tym przypadku w zakresie modelowania molekularnego na Wydziale Farmaceutycznym WUM. Projekt jest częścią współpracy pomiędzy Wydziałem Farmaceutycznym WUM a Ecole Polytechnique.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Proszę o zalogowanie z wykorzystaniem loginu i hasła, które obowiązują w portalu SSL-VPN.