Konkurs POLNOR 2019 (Welfare, health and care)

Profesor Ireneusz Grudziński z Katedry Toksykologii Stosowanej pokieruje konsorcjum badawczym realizującym w latach 2020-2023 projekt naukowy w obszarze przedklinicznej onkologii i nanomedycyny o akronimie TEPCAN. Projekt został rekomendowany do dofinansowani w ramach III edycji Funduszy Norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) na lata 2014-2021/POLNOR 2019. Warszawski Uniwersytet Medyczny jako lider projektu będzie go realizować w międzynarodowym konsorcjum z Instytutem Chemii i Techniki Jądrowej, Uniwersytetem Warszawskim, University of Bergen, Norwegian Institute for Air Research oraz NorGenoTech AS. Projekt TEPCAN to kolejny po projekcie GEMNS międzynarodowy projekt badawczy kierowany przez Profesora Ireneusza Grudzińskiego.

Gratulujemy !!!

Proszę o zalogowanie z wykorzystaniem loginu i hasła, które obowiązują w portalu SSL-VPN.