Wykłady Rady Dyscypliny Nauk Farmaceutycznych

Szanowni Państwo,
Pracownicy i Doktoranci,
Uprzejmie Państwa zapraszamy na wykłady organizowane przez Radę Dyscypliny Nauk Farmaceutycznych w dniu 15.01.2020 r. (środa, godz. 11.00). Miejsce wykładów: sala nr 8 im. prof. J. Zaorskiego (parter) Centrum Biblioteczno-Informacyjne WUM.


1.    „Zasady ewaluacji działalności naukowej w okresie 2017-2020” (ok. 20 min.); wykład wygłosi: Prof. dr hab. Grzegorz Nałęcz-Jawecki
2.    "Autorstwo i współautorstwo prac naukowych – zasady, etyka i dobre obyczaje" (około 20 min.); wykład wygłosi: Dr hab. Marcin Sobczak

Proszę o zalogowanie z wykorzystaniem loginu i hasła, które obowiązują w portalu SSL-VPN.