Dofinansowanie NCN dla projektu „Poszukiwanie korelacji struktura-aktywność przeciwdrobnoustrojowa wybranych grup związków boraheterocyklicznych”

W ramach konkursu OPUS 16 Narodowe Centrum Nauki  przyznało środki finansowe na realizację 3-letniego projektu pt. „Poszukiwanie korelacji struktura-aktywność przeciwdrobnoustrojowa wybranych grup związków boraheterocyklicznych” , złożonego przez konsorcjum  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej. Kierownikiem projektu jest Pan  prof. dr hab. Sergiusz Mariusz Luliński z Wydziału Chemicznego PW, natomiast  osoba odpowiedzialną - realizatorem grantu ze strony Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej WUM jest Pani dr hab. Agnieszka E. Laudy z Zakładu Mikrobiologii Farmaceutycznej. Kwota przyznanych środków (1.726.200.zl) zostanie podzielona pomiędzy PW (1.034.400 zł) i WUM (687.800 zł).

Badania mikrobiologiczne syntezowanych w PW związków boraheterocyklicznych realizowane w Zakładzie Mikrobiologii Farmaceutycznej WUM  będą obejmować:

(1) Badania przeglądowe bezpośredniej aktywności przeciwbakteryjnej i przeciwgrzybiczej, wobec szczepów wzorcowych a następnie klinicznych metodą krążkowo-dyfuzyjną oraz przez oznaczenie wartości MIC, MBC i MFC. Równolegle będą prowadzone badania czy nowe związki nie są substratami pomp błonowych występujących u bakterii Gram-ujemnych.

(2)   Badania ukierunkowane, specyficznej aktywności nowych związków -  zdolności do hamowania określonych mechanizmów oporności tj. (a) przede wszystkim najgroźniejszych enzymów rozkładających antybiotyki beta-laktamowe –  enzymów KPC, MBL, pAmpC oraz ESBL (priorytetowy kierunek działań WHO);  (b) systemów pomp MDR u Gram-ujemnych pałeczek; (c) topoizomerazy II (odpowiada za oporność na fluorochinolony u bakterii Gram-ujemnych) i topoizomerazy IV (dotyczy bakterii Gram-dodatnich).

(3) Wyznaczenie indeksu FIC dla wyselekcjonowanych nowych związków jako potencjalnych leków.

(4) Badania genetyczne, w tym określenie możliwości pojawiania się częstości selekcji spontanicznych mutantów opornych na nowe związki i analiza molekularna mechanizmów oporności tych nowo powstałych mutantów.

Proszę o zalogowanie z wykorzystaniem loginu i hasła, które obowiązują w portalu SSL-VPN.