Wykłady gości z National University of Pharmacy w Charkowie

Szanowni Państwo,

Kierownicy Jednostek, 

Niniejszym chciałem serdecznie zaprosić na dwa wykłady gości z National University of Pharmacy w Charkowie na Ukrainie, które odbędą się w środę 22 maja br.

1. Oleh Koshovy, pt.: The National University of Pharmacy: Alma mater of Ukrainian pharmacy - godz. 10.00, Sala Prof. Olszewskiego. 

2. Igor Kireev, pt.: Department of Pharmacotherapy National University of Pharmacy. The history of the department and future plans -  godz. 11.00, Sala Prof. Olszewskiego.

Uprzejmie proszę o przekazanie zaproszenia wszystkim Pracownikom Państwa Jednostek. 

Wykłady odbędą się w ramach realizowanej ze stroną ukraińską wymiany nauczycieli akademickich Erasmus + KA107.

Przewidziany czas jednego wykładu max. 45 min.

Dr hab. Piotr Luliński
Prodziekan ds Umiędzynarodowienia i Rozwoju
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej 
Warszawski Uniwersytet Medyczny