Pożegnanie prof. dr hab. n. farm. Romana Kaliszana


Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 09 maja 2019 roku odszedł od nas

Prof. dr hab. n. farm. Roman Kaliszan,
dr h.c., członek rzeczywisty PAN, członek czynny PAU

Wybitny naukowiec, specjalista z zakresu nauk farmaceutycznych, farmakologii oraz chemii analitycznej. Twórca nowego w skali światowej, oryginalnego kierunku badawczego - analizy ilościowych zależności struktura-retencja

(Quantitative structure retention-relationships, QSRR).

Uhonorowany tytułem Doktora honoris causa Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

Rektor Akademii Medycznej w Gdańsku (Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego) w latach 2005-2008r. Prorektor ds. Nauki w latach 1999-2005, Prodziekan Wydziału Farmaceutycznego w latach 1984-1987, Kierownik Katedry Biofarmacji i Farmakodynamiki w latach 1984-2016.

Cześć Jego pamięci!

Dziekan, Rada Wydziału oraz cała Społeczność Akademicka
Wydziału Farmaceutycznego
z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego