Seminarium wydziałowe 13.06.2018 r.

W dniu 13.06.2018 (środa) o godz. 13.00 w sali wykładowej im. Prof. dr B. Olszewskiego odbędzie się seminarium wydziałowe. Doktor Łukasz Szeleszczuk z  Zakładu Chemii Fizycznej Katedry Farmacji Fizycznej i Bioanalizy Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wygłosi wykład przedhabilitacyjny pt.

       „Wykorzystanie metod obliczeniowych i spektroskopii NMR w analizie struktury i stabilności substancji krystalicznych o aktywności biologicznej”.

Zapraszamy pracowników i doktorantów naszego Wydziału