Seminarium wydziałowe 07.03.2018 r.

W dniu 07.03.2018 (środa) o godz. 12.00 w sali wykładowej im. Prof. dr B. Olszewskiego odbędzie się seminarium wydziałowe. Doktor Edyta Pindelska z  Katedry i Zakładu Chemii Nieorganicznej i Analitycznej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wygłosi wykład przedhabilitacyjny pt.

       „Wykorzystanie komplementarnych metod badawczych  do analizy struktury faz krystalicznych tworzonych  przez wybrane substancje farmakologicznie czynne”.

Zapraszamy pracowników i doktorantów naszego Wydziału.