Seminarium wydziałowe 28.02.2018 r.

W dniu 28.02.2018 (środa) o godz. 12.00 w sali wykładowej im. Prof. dr B. Olszewskiego odbędzie się seminarium wydziałowe. Doktor Kinga Ostrowska  z Zakładu Chemii Organicznej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wygłosi wykład przedhabilitacyjny pt.

       „Pochodne hydroksykumaryn jako struktury wiodące w poszukiwaniu nowych chemoterapeutyków”.

Zapraszamy pracowników i doktorantów naszego Wydziału.