XI Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w dniu 14 grudnia 2018 r.

Szanowni Państwo,
W imieniu własnym oraz Kolegium Dziekańskiego serdecznie zapraszam wszystkich pracowników Wydziału Farmaceutycznego na naszą coroczną
XI Konferencję Naukową, która odbędzie się 14 grudnia 2018 r. o godz. 9.00
w Auli B Centrum Dydaktycznego.
Wyjątkowy charakter spotkania podkreśli nadanie tytułu Doktora Honoris Causa Panu Profesorowi Matthiasowi Melzigowi.
W tym dniu odwołuję wszystkie zajęcia dydaktyczne, licząc na obecność Państwa
i uczestników studiów doktoranckich oraz zapraszam na naszą uroczystość wszystkich studentów chcących aktywnie uczestniczyć w życiu Naszej Alma Mater.

Serdecznie zapraszam
Prof. dr hab. Piotr Wroczyński

Dziekan Wydziału FarmaceutycznegoBiografia Prof. Matthiasa Melziga