Seminarium wydziałowe 06.12.2017 r.

W dniu 06.12.2017 (środa) o godz. 12.00 w sali wykładowej im. Prof. dr B. Olszewskiego odbędzie się seminarium wydziałowe. Doktor Agnieszka Ewa Laudy z Zakładu Mikrobiologii Farmaceutycznej wygłosi wykład przedhabilitacyjny pt.

„Analiza roli β-laktamaz typu ESBL oraz błonowych systemów pomp MDR w oporności szczepów Pseudomonas aeruginosa na związki przeciwbakteryjne”.

Zapraszamy pracowników i doktorantów naszego Wydziału.