Seminarium wydziałowe 05.12.2018 r.

W dniu 05.12.2018 (środa) o godz. 12.00 w sali wykładowej im. Prof. dr B. Olszewskiego odbędzie się seminarium wydziałowe. Doktor Monika Czerwińska z Katedry Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego  wygłosi wykład przedhabilitacyjny pt.:

„Analiza fitochemiczna wybranych substancji roślinnych z rodzin Oleaceae, Lamiaceae i Cornaceae oraz badanie potencjalnej aktywności przeciwzapalnej i przeciwcukrzycowej związków w nich występujących - irydoidów, fenylopropanoidów oraz flawonoidów.”

Zapraszamy pracowników i doktorantów naszego Wydziału.