Seminarium wydziałowe 20.02.2019 r.

W dniu 20.02.2019 (środa) o godz. 11.45 w sali wykładowej im. Prof. dr B. Olszewskiego odbędzie się seminarium wydziałowe. Doktor Piotr Rudzki z Zakładu Farmakokinetyki Instytutu Farmaceutycznego w Warszawie wygłosi wykład przedhabilitacyjny pt.:

„Analiza wiarygodności metod bioanalitycznych stosowanych w badaniach farmakokinetycznych”

Zapraszamy pracowników i doktorantów naszego Wydziału.