Wykład 21.03.2017 r. !

W dniu 21 marca 2017 r.  odbyło się wydziałowe seminarium naukowe, podczas którego wykład pt.:

                    „How to dig for diamonds: Natural products against acute respiratory tract infections”

wygłosiła :                   Profesor Judith Rollinger  (Zakład Farmakognozji Uniwersytetu w Wiedniu)