Granty i projekty badawcze finansowane przez WUM

Studenci, doktoranci oraz pracownicy Wydziału mogą ubiegać się o finansowanie swoich badań w ramach minigrantów studenckich oraz projektów młodego badacza.
Dokładne informacje na temat minigrantów studenckich dostępne są na stronie Studenckiego Towarzystwa Naukowego WUM :
https://stn.wum.edu.pl/content/mini-granty-studenckie

Dokładne informacje na temat projektów młodego badacza dostępne są na stronie Działu Nauki WUM :
http://dzialnauki.wum.edu.pl/finansowanie-nauki/mlodzi-naukowcy

Oceny merytorycznej wniosków złożonych przez studentów, doktorantów i pracowników Wydziału Farmaceutycznego WUM dokonuje Wydziałowa Komisja ds. Grantów i Projektów Badawczych (skład Wydziałowej Komisji).