Non Omnis Moriar


Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci w dniu 6 stycznia 2017 roku

Pani
Prof. dr hab. n. farm. Danuty Zapolskiej-Downar

Wieloletniego pracownika
Katedry Biochemii i Chemii Klinicznej

Kierownika
Zakładu Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej

Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

           Cenionego nauczyciela akademickiego,
cieszącego się autorytetem wśród środowisk naukowych i studentów

 Rodzinie i Bliskim
Składamy najszczersze wyrazy współczucia

Dziekan, Rada Wydziału  i  Cała Społeczność Akademicka
Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego