Biuletyn Wydziału Farmaceutycznego WUM

Informujemy, że nasze internetowe czasopismo naukowe uzyskało w ostatnim rankingu MNiSW 5 punktów (poprzednio 1-2). Publikujemy recenzowane prace przeglądowe z ew. uwzględnieniem wyników własnych, ze streszczeniem w jęz. angielskim. Profil: farmacja i nauki pokrewne. Czasopismo jest indeksowane przez Index Copernicus i GBL. Planujemy premiowanie autorów z Kół Naukowych. Zapraszamy na stronę Biuletynu: www.biuletynfarmacji.wum.edu.pl