Konkurs Prac Magisterskich na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w roku akademickim 2011/2012

Finał XLIX Wydziałowego Konkursu Prac Magisterskich kierunku Farmacja Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej  odbył się 6 marca 2013 roku i stanowił podsumowanie II etapu Konkursu.
Laureaci I miejsc w poszczególnych grupach tematycznych w postaci prezentacji multimedialnych  przedstawiali założenia oraz wyniki swoich prac, które uprzednio były dyskutowane w Sesji Plakatowej (22.02.2013r.).
Uroczystość finałową zaszczycił swoją obecnością Prorektor do spraw Dydaktyczno-Wychowawczych prof. dr hab. n. med. Marek Kulus.

Po wysłuchaniu wszystkich osób prezentujących prace magisterskie Jury przyznało:
I nagrodę:   Joannie Sajkowskiej
II nagrodę:  Sylwestrowi Krukowskiemu
III nagrodę: Marcie Śliwkowskiej
Dalsze miejsca zajęli w kolejności:
IV   Roksana Małachowska
V    Paulina Łuszczyńska
VI   Kamil Kamiński
VII  Milena Kowalik
VIII Michał Paszkowski
Na zakończenie Finału wręczono wszystkim laureatom Konkursu dyplomy i nagrody.

Galeria >>