Nabór Doktorantów i Propozycje Tematów Prac Doktorskich

10.07.2018 r.

Katedra Chemii Analitycznej i Biomateriałów Wydziału Farmaceutycznego WUM poszukuje doktoranta/ki do realizacji tematu:
Otrzymywanie oraz charakterystyka nośników leków przeciwnowotworowych, polimerowych systemów terapeutycznych, biomateriałów polimerowych, nanomedycyny i nanofarmacji.

Serdecznie zapraszamy absolwentów studiów magisterskich na kierunku farmacja, chemia, technologia chemiczna, biotechnologia, inżynieria chemiczna i procesowa  (specjalność – chemia polimerów, lekka synteza organiczna lub chemia organiczna będzie dodatkowym atutem).

Aplikacje (CV, list motywacyjny, ewentualny dorobek naukowy) proszę kierować na adres:
eoledzka@wum.edu.pl lub eoledzka@wp.pl

Szczegółowych informacji dotyczących projektu udziala: dr hab. inż. Ewa Olędzka (tel: (22) 572 0 755).
                        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


26.06.2017 r.
Poszukiwany/a
doktorant/ka do realizacji projektu NCN Sonata Bis „Synteza oraz badania fizykochemiczne i biologiczne krystalicznych fosforanów wapnia podstawionych różnorodnymi jonami”
kierownik projektu: dr hab. Joanna Krystyna Kolmas
więcej >>
                           --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN (projekt OPUS) w ramach studiów doktoranckich
Tytuł projektu: Peptydomimetyki pochodne oksopiperazyny jako potencjalne inhibitory interakcji białek PEX14 i PEX5
kierownik projektu: dr hab. Maciej Dawidowski
więcej >>
                                 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Katedra Farmakognozji Wydziału Farmaceutycznego WUM poszukuje doktorantów do realizacji tematów:

  1. Izolacja i identyfikacja metabolitów z ludzkiego moczu po suplementacji wyciągami z liści oliwki oraz ocena ich   aktywności biologicznej na modelach komórkowych.
  2. Badania chromatograficzne (UHPLC-DAD-MS), izolacja oraz metabolizm wybranych surowców roślinnych stosowanych tradycyjnie w zakażeniach dróg moczowych.

Chętnych zapraszamy do kontaktu mailowego (prosimy o przesłanie, krótkiego CV zawierającego dane kontaktowe): farmakognozja@wum.edu.pl
                        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21.09.2016 r.
Katedra Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii

Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN (projekt OPUS) w ramach studiów doktoranckich:

Nazwa jednostki: Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Katedra Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii
Nazwa stanowiska: doktorant-stypendysta
Wymagania:
-Ukończone studia magisterskie w dziedzinie farmacja lub chemia
-Zainteresowania naukowe związane z chemią związków naturalnych
-Dobra znajomość języka angielskiego umożliwiająca posługiwanie się literaturą naukową
-Motywacja do pracy naukowej
-Umiejętności/ doświadczenie związane z analiza wyciągów roślinnych, izolacją związków pochodzenia roślinnego i określaniem ich struktury będą dodatkowym atutem
Opis zadań:
Udział w projekcie OPUS nr 2015/17/B/NZ7/03086
pt. „Poszukiwanie nowych związków o aktywności przeciwzapalnej z rodzimych gatunków roślin należących do rodziny Oleaceae z użyciem modeli in vitro i in vivo wraz ze wskazaniem molekularnych mechanizmów warunkujących obserwowaną aktywność” kierowanym przez dr hab. Annę K. Kiss,
- analiza składu wyciągów uzyskanych z wybranych roślinnych z rodziny Oleacaea,
- izolacja jednorodnych związków oraz określanie ich struktury,
- opracowywanie uzyskanych wyników, przedstawianie uzyskanych wyników na konferencjach, przygotowywanie publikacji naukowych
Typ konkursu NCN: OPUS – NZ
Termin składania ofert: do 15 października 2016
Warunki zatrudnienia:
Stypendium naukowe dla doktoranta w wysokości 2000zł/mies. przez 36 miesięcy, począwszy od 01.11.2016, odnawialne po 12 i 24 miesiącach od rozpoczęcia;
Dodatkowe informacje:
Podanie z życiorysem, kopią dyplomu mgr, listę publikacji/ abstraktów z konferencji i opisem osiągnięć oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji należy nadesłać elektronicznie na adres akiss@wum.edu.pl w terminie do 15.10.2016 r.

Nazwa jednostki: Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Katedra Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii

Nazwa stanowiska: doktorant-stypendysta
Wymagania:
-Ukończone studia magisterskie w dziedzinie biologii/biotechnologii lub pokrewnej
-Zainteresowania naukowe związane badaniem aktywności biologicznej związków pochodzenia naturalnego
-Dobra znajomość języka angielskiego umożliwiająca posługiwanie się literaturą naukową
-Motywacja do pracy naukowej
-Umiejętności/ doświadczenie związane z biologią molekularna oraz znajomość technik Elisa, cytometrii przepływowej, Western Blot, PCR, doświadczenie w pracy z komórkami w warunkach in vitro będzie dodatkowym atutem
Opis zadań:
Udział w projekcie OPUS nr 2015/17/B/NZ7/03086
pt. „Poszukiwanie nowych związków o aktywności przeciwzapalnej z rodzimych gatunków roślin należących do rodziny Oleaceae z użyciem modeli in vitro i in vivo wraz ze wskazaniem molekularnych mechanizmów warunkujących obserwowaną aktywność” kierowanym przez dr hab. Annę K. Kiss,
- badanie aktywności biologicznej wyciągów roślinnych oraz jednorodnych związków z użyciem modelu ludzkich neutrofili oraz monocytów/makrofagów w warunkach in vitro
- opracowywanie uzyskanych wyników, przedstawianie uzyskanych wyników na konferencjach, przygotowywanie publikacji naukowych
Typ konkursu NCN: OPUS – NZ
Termin składania ofert: do 15 października 2016
Warunki zatrudnienia:
Stypendium naukowe dla doktoranta w wysokości 2000zł/mies. przez 36 miesięcy, począwszy od 01.11.2016, odnawialne po 12 i 24 miesiącach od rozpoczęcia;

Dodatkowe informacje:
Podanie z życiorysem, kopią dyplomu mgr, listę publikacji/ abstraktów z konferencji i opisem osiągnięć oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji należy nadesłać elektronicznie na adres akiss@wum.edu.pl w terminie do 15.10.2016 r.

08.05.2014 r.
Katedra Biochemii i Chemii Klinicznej Wydziału Farmaceutycznego

Propozycja tematu pracy realizowanego w ramach studiów doktoranckich
Temat pracy:  Poszukiwanie parametrów  laboratoryjnych dla oceny dojrzałości jelita płodu  do życia pozamacicznego.
Promotor: dr hab. Barbara Lisowska-Myjak

Zainteresowani proszeni są o kontakt bezpośrednio z promotorem.
email: basia.myjak@interia.pl

12.04.2013 r.

Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

Zgłoszenie na studia doktoranckie
Tematyka pracy doktorskiej dotyczy proleków wielkocząsteczkowych,
nośników leków przeciwnowotworowych i przeciwbakteryjnych, polimerowych
systemów terapeutycznych, biomateriałów polimerowych, nanomedycyny,
nanofarmacji.

Promotor - dr hab. inż. Marcin Sobczak

więcej informacji >>