Absolwentka Oddziału Medycyny Laboratoryjnej Wydziału Farmaceutycznego WUM – laureatką International Medical Students`Conference Kraków 2012

Agata Maciejak – absolwentka Oddziału Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zajęła pierwsze miejsce na Międzynarodowej Konferencji Studentów Uczelni Medycznych w Krakowie. Nagrodzona praca, prezentowana podczas sesji farmaceutycznej nosi tytuł:
„The effect of statins on the expression of the genes enconding selected enzymes of the mevalonic acid pathway, using a yeast expression system”.

Praca została wykonana we współpracy Zakładu Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej Katedry Biochemii i Chemii Klinicznej WUM pod kierunkiem prof. Dariusza Sitkiewicza oraz Zakładu Genetyki Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN pod kierunkiem prof. Beaty Burzyńskiej. Bezpośrednim opiekunem pracy była dr n. farm. Grażyna Sygitowicz (WUM).
Zwyciężczyni serdecznie gratulujemy !
Czytaj dalej >>

Proszę o zalogowanie z wykorzystaniem loginu i hasła, które obowiązują w portalu SSL-VPN.