Konkurs Prac Magisterskich na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej w roku akademickim 2010/2011

Pod koniec lutego i w pierwszych dniach marca rozstrzygnięto kolejną edycję Konkursu Prac Magisterskich Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej. Idea Konkursu zakłada wyłonienie najlepszych prac magisterskich oraz promowanie młodych, uzdolnionych absolwentów Wydziału. Jego organizatorami był tradycyjnie Samorząd Studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, wspierany przez Władze Uczelni oraz Władze Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej.
Czytaj dalej »

Proszę o zalogowanie z wykorzystaniem loginu i hasła, które obowiązują w portalu SSL-VPN.