Zaproszenie na Finał XLVIII Wydziałowego Konkursu Prac Magisterskich na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

Przed nami Finał Konkurs Prac Magisterskich wykonanych przez studentów Farmacji oraz Analityki Medycznej  Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w roku akademickim 2010/11.
 
I etap finału - dyskusja z autorami prac przy plakatach - piątek 24 lutego 2012 r.
godz. 10:00 dla kierunku farmacja,
godz. 11:00 dla kierunku analityka medyczna

Jest to dyskusja autorów plakatów (laureatów I etapu Konkursu) z członkami Jury oraz wszystkimi zainteresowanymi. Jury oceni prace oraz dyskusję w głosowaniu tajnym. Oceny uzyskane w trakcie trwania Sesji Plakatowej będą sumowane z ocenami uzyskanymi w Sesji Referatowej II etapu Konkursu.
Plakaty będą udostępnione do oglądania  na końcu holu głównego Wydziału Farmaceutycznego w okresie
od 20 do 29.02.2012 roku.

Następnie tory Konkursu dla kierunku Farmacja  i Analityka rozdzielają się!

Sesja referatowa dla laureatów z kierunku Farmacja–formalnie II etap finału odbędzie się 29 lutego br. (środa), o  godz. 11:00 w gmachu Wydziału Farmaceutycznego w sali im. Prof. Olszewskiego.

Sesja referatowa dla laureatów z kierunku Analityka Medyczna odbędzie się 7 marca br.(środa) o godzinie 11:00 w Auli A Centrum Dydaktycznego WUM. 

Wszystkich laureatów, jurorów oraz sympatyków Konkursu serdecznie zapraszamy

              Komitet Organizacyjny XLVIII Wydziałowego Konkursu Prac Magisterskich

Proszę o zalogowanie z wykorzystaniem loginu i hasła, które obowiązują w portalu SSL-VPN.