Rozprawa doktorska powstała na Wydziale Farmaceutycznym uzyskała nagrodę Prezesa Rady Ministrów

„Wielkocząsteczkowe nośniki peptydów przeciwdrobnoustrojowych - synteza, badania strukturalne, fizykochemiczne i biologiczne” to tytuł nagrodzonej przez premiera rozprawy doktorskiej dr farm. Urszuli Piotrowskiej - doktorantki WUM w latach 2013-2018 i laureatki konkursu Fundacji Rozwoju WUM na naukowe stypendia wyjazdowe dla doktorantów.
Czytaj dalej »

Proszę o zalogowanie z wykorzystaniem loginu i hasła, które obowiązują w portalu SSL-VPN.