Pożegnanie

Z głębokim smutkiem żegnamy

Dr Zofię Świstun

wieloletniego i zasłużonego pracownika Zakładu Chemii Organicznej Wydziału Farmaceutycznego WUM.
Była cenionym nauczycielem akademickim i wychowawcą kilku pokoleń farmaceutów.

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.
Koleżanki i Koledzy z Zakładu Chemii Organicznej Wydziału Farmaceutycznego WUM.

Konferencja Fizyka Medyczna - Farmacja Fizyczna

Serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów do udziału w V edycji ogólnopolskiej interdyscyplinarnej Konferencji Fizyka Medyczna - Farmacja Fizyczna organizowanej przez Studenckie Koło Naukowe Free Radicals działające przy Zakładzie Chemii Fizycznej oraz Doktoranckie Koło Naukowe Dawka LETalna, Fizyka Medyczna, Uniwersytet Warszawski.

Konferencja odbędzie się dnia 20.05.2022, na Wydziale Fizyki UW (Pasteura 5).

Udział w konferencji jest bezpłatny. Przewidziane są nagrody dla najlepszych prelegentów.

Rejestracja uczestników jest otwarta do 30.04.2022

Link do formularza zgłoszeniowego: 

Serdecznie zapraszamy!

Pierwsza pomoc dla Ukrainy

Na uczelni odbyło się spotkanie z naszymi ukraińskimi studentami. Rozmawiano o ich aktualnej sytuacji i najpilniejszych potrzebach. WUM zaangażował się również w pomoc dla uchodźców z Ukrainy. Fundacja Humanosh im. Sławy i Izka Wołosiańskich organizuje u nas zbiórkę najpotrzebniejszych rzeczy.

Więcej informacji o tym jak można zaangażować się w pomoc 

Pożegnanie

Z głębokim żalem żegnamy

 prof. dr hab. n. farm. Jana Woźniaka

Sybiraka

 długoletniego i zasłużonego pracownika Zakładu Bromatologii
Wydziału Farmaceutycznego WUM.

 Był cenionym nauczycielem akademickim,
autorem licznych doświadczalnych publikacji naukowych,
wychowawcą kilku pokoleń kadry farmaceutów.

 Zawsze będziemy mieli Go w pamięci.

 Koleżanki i koledzy z  Zakładu Bromatologii WUM.

Konferencja ACCORD

    

Już 1 marca 2022 roku kończy się rejestracja wczesna na „Interdisciplinary Conference on Drug Sciences, ACCORD”.  Konferencja odbędzie się w dniach 26-28 maja 2022 roku w Centrum Dydaktycznym WUM, na terenie Kampusu Banacha. Zapraszamy!

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.accord.wum.edu.pl

 

Kondolencje


 Z ogromnym smutkiem żegnamy
naszą  Drogą  Koleżankę


dr n. farm. Agnieszkę Orlikowską 

Emerytowanego,  wieloletniego.  znakomitego nauczyciela akademickiego Katedry Chemii Nieorganicznej i Analitycznej , przyjaciela i wychowawcę wielu pokoleń farmaceutów. 

Pozostanie w naszej pamięci jako osoba niezwykle życzliwa, pełna optymizmu i pogody ducha 

Koleżanki i Koledzy z Katedry

Proszę o zalogowanie z wykorzystaniem loginu i hasła, które obowiązują w portalu SSL-VPN.