Międzynarodowa e-Konferencja: „Substandardowe leki, wyroby medyczne i suplementy diety - identyfikacja i minimalizacja zagrożeń dla zdrowia publicznego”

Międzynarodowa e-Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

„Substandardowe leki, wyroby medyczne i suplementy diety - identyfikacja i minimalizacja zagrożeń dla zdrowia publicznego”


„Substandard medicines, medical devices and dietary supplements - identification
and minimalisation of the public health risks”

W związku z obchodami Czwartego Światowego Tygodnia Walki ze Sfałszowanymi Lekami serdecznie zapraszamy wszystkich Zainteresowanych do udziału w Międzynarodowej e-Konferencji „Substandardowe leki, wyroby medyczne i suplementy diety - identyfikacja i minimalizacja zagrożeń dla zdrowia publicznego”, która odbędzie się online na Platformie MS Teams 9 grudnia 2021 r. w godzinach 12.30-19.30.

Czytaj dalej »

Konferencja międzynarodowa “ Interdisciplinary Conference on Drug Sciences, ACCORD 2022”

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych szeroko pojętymi badaniami nad lekiem, do udziału w konferencji międzynarodowej, która odbędzie się dnia 26-28 maja 2022 w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w Warszawie. Hasłem konferencji jest „Synergy of interdisciplinary innovations“, a jej tematyka obejmuje szeroki zakres interdyscyplinarnych badań nad lekiem, począwszy od projektowania i modelowania, poprzez syntezę i opracowanie postaci leku do badań przedklinicznych i klinicznych. 

Więcej informacji

Polskie Towarzystwo Toksykologiczne

Profesor Ireneusz P. Grudziński objął funkcję Przewodniczącego Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego w kadencji 2021-2024. Jest to druga kadencja Pana Profesora na tym stanowisku.

Grant NAWA

Warszawski Uniwersytet Medyczny otrzymał Grant Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w ramach Programu SPINAKER - Intensywne Międzynarodowe Programy Kształcenia. Kwota przyznanego dofinansowania to 242 436,00 zł.
Kierownikiem wyróżnionego projektu zatytułowanego "Różne poziomy interakcji leków – intensywny międzynarodowy program kształcenia Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego" jest dr Monika Grudzień z Zakładu Chemii Leków WF WUM.
Cele projektu to: stworzenie swego rodzaju kompendium wiedzy dotyczącej mechanizmów i konsekwencji wielu typów interakcji zachodzących na poszczególnych etapach LADME, wzrost kompetencji nauczycieli akademickich Wydziału Farmaceutycznego WUM w zakresie przygotowywania e-zajęć, komunikacji międzykulturowej oraz efektywnej komunikacji oraz rozszerzenie międzynarodowej oferty kształcenia Wydziału Farmaceutycznego WUM.

Konkurs „Innowator Mazowsza”

Zapraszam Innowacyjnych Naukowców z województwa mazowieckiego do udziału w XIII edycji konkursu „Innowator Mazowsza”.

Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie młodych talentów pośród naukowców którzy opracowali i wdrożyli innowacyjne rozwiązania w regionie Mazowsza.

Idea Konkursu polega na wspieraniu i promowaniu roli innowacyjności w rozwoju gospodarczym regionu i zdobywaniu kompetencji opartych na nowoczesnych technologiach. Konkurs ma także za zadanie zawiązywanie i propagowanie współpracy pomiędzy środowiskiem nauki, biznesu i Samorządem Województwa mazowieckiego. Czytaj dalej »

PhD program (cancer nanotechnology)

Zapraszamy młodych badaczy zainteresowanych nanotechnologią nowotworów (ang. cancer nanotechnology) do współpracy w ramach projektu TEPCAN finansowanego przez EEA and Norway Grants. Więcej informacji na stronie projektu pod adresem: https://tepcan.wum.edu.pl/en/news

Proszę o zalogowanie z wykorzystaniem loginu i hasła, które obowiązują w portalu SSL-VPN.