XI Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w dniu 14 grudnia 2018 r.

Szanowni Państwo,
W imieniu własnym oraz Kolegium Dziekańskiego serdecznie zapraszam wszystkich pracowników Wydziału Farmaceutycznego na naszą coroczną
XI Konferencję Naukową, która odbędzie się 14 grudnia 2018 r. o godz. 9.00
w Auli B Centrum Dydaktycznego.
Wyjątkowy charakter spotkania podkreśli nadanie tytułu Doktora Honoris Causa Panu Profesorowi Matthiasowi Melzigowi.
W tym dniu odwołuję wszystkie zajęcia dydaktyczne, licząc na obecność Państwa
i uczestników studiów doktoranckich oraz zapraszam na naszą uroczystość wszystkich studentów chcących aktywnie uczestniczyć w życiu Naszej Alma Mater.

Serdecznie zapraszam
Prof. dr hab. Piotr Wroczyński

Dziekan Wydziału FarmaceutycznegoBiografia Prof. Matthiasa Melziga

Seminarium wydziałowe 05.12.2018 r.

W dniu 05.12.2018 (środa) o godz. 12.00 w sali wykładowej im. Prof. dr B. Olszewskiego odbędzie się seminarium wydziałowe. Doktor Monika Czerwińska z Katedry Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego  wygłosi wykład przedhabilitacyjny pt.:

„Analiza fitochemiczna wybranych substancji roślinnych z rodzin Oleaceae, Lamiaceae i Cornaceae oraz badanie potencjalnej aktywności przeciwzapalnej i przeciwcukrzycowej związków w nich występujących - irydoidów, fenylopropanoidów oraz flawonoidów.”

Zapraszamy pracowników i doktorantów naszego Wydziału.

Wręczenie nagród rektorskich

29 października br. odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, podczas którego pracownicy naszej Uczelni odebrali z rąk Rektora – prof. Mirosława Wielgosia dyplomy za najważniejsze osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne w roku 2017. Uroczystość poprowadził Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju – prof. Krzysztof J. Filipiak.
Nagrody przyznane pracownikom Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej:  Czytaj dalej »

Immatrykulacja doktorantów

19 października br. odbyła się uroczystość, podczas której wręczono indeksy słuchaczom studiów doktoranckich:
II Wydziału Lekarskiego, Wydziału Farmaceutycznego i Wydziału Nauki o Zdrowiu.
Czytaj dalej »

„Osobowość 20-lecia: niefarmaceuta, który wpłynął na obraz polskiej farmacji” .

Czytelnicy portalu farmacja.pl wybrali wydarzenie i osobowości 20-lecia w branży farmaceutycznej. W trwającym od 3 września do 17 września 2018 plebiscycie najwięcej głosów i tytuł kamienia milowego polskiej farmacji uzyskała nowelizacja Prawa farmaceutycznego - „Apteka dla Aptekarza”.
W kategorii „niefarmaceuta” za „Osobowość 20-lecia” Czytelnicy uznali Prof. dr hab. n. med. Małgorzatę Kozłowską - Wojciechowską.

Sukces Doktorantki Wydziału Farmaceutycznego - mgr inż. Urszuli Piotrowskiej

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego po raz dwunasty przyznało stypendia wybitnym młodym naukowcom prowadzącym wysokiej jakości badania i  posiadającym imponujący dorobek naukowy. W gronie wyróżnionych znalazła się mgr inż. Urszula Piotrowska, doktorantka Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Laureatka realizuje pracę doktorską w Zakładzie Chemii Biomateriałów Katedry Chemii Analitycznej i Biomateriałów pod opieką dr hab. n. farm. Marcina Sobczaka (promotor) oraz dr hab. n. farm. Ewy Olędzkiej (promotor pomocniczy).

Serdecznie gratulujemy !!!

Informacje o Laureatce »