Wykłady gości z National University of Pharmacy w Charkowie

Szanowni Państwo,

Kierownicy Jednostek, 

Niniejszym chciałem serdecznie zaprosić na dwa wykłady gości z National University of Pharmacy w Charkowie na Ukrainie, które odbędą się w środę 22 maja br.

Czytaj dalej »

Pożegnanie prof. dr hab. n. farm. Romana Kaliszana


Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 09 maja 2019 roku odszedł od nas

Prof. dr hab. n. farm. Roman Kaliszan,
dr h.c., członek rzeczywisty PAN, członek czynny PAU

Wybitny naukowiec, specjalista z zakresu nauk farmaceutycznych, farmakologii oraz chemii analitycznej. Twórca nowego w skali światowej, oryginalnego kierunku badawczego - analizy ilościowych zależności struktura-retencja

(Quantitative structure retention-relationships, QSRR).

Uhonorowany tytułem Doktora honoris causa Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

Rektor Akademii Medycznej w Gdańsku (Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego) w latach 2005-2008r. Prorektor ds. Nauki w latach 1999-2005, Prodziekan Wydziału Farmaceutycznego w latach 1984-1987, Kierownik Katedry Biofarmacji i Farmakodynamiki w latach 1984-2016.

Cześć Jego pamięci!

Dziekan, Rada Wydziału oraz cała Społeczność Akademicka
Wydziału Farmaceutycznego
z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Mikrogrant dla kolejnego duetu naukowców WUM –UW

Dr Wioletta Olejarz z Zakładu Biochemii i Farmakogenomiki Wydziału Farmaceutycznego WUM oraz mgr Mateusz Filipek doktorant Zakładu Fizyki Biomedycznej Wydziału Fizyki UW otrzymali wsparcie finansowe na badania wstępne w postaci mikrograntu.
czytaj dalej >>

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Fizyka Medyczna-Farmacja Fizyczna

Katedra Farmacji Fizycznej i Bioanalizy WF WUM oraz Zakład Fizyki Medycznej Wydziału Fizyki UW serdecznie zapraszają na  Drugą Ogólnopolską Konferencję Naukową "Fizyka Medyczna-Farmacja Fizyczna" która odbędzie się 17.05.2019.

XVI Warszawskie Seminarium Doktorantów Chemików ChemSession’19

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Chemicznego zaprasza doktorantów wszystkich warszawskich placówek chemicznych do udziału w tegorocznym XVI Warszawskim Seminarium Doktorantów Chemików – ChemSession’19. Spotkanie odbędzie się 7 czerwca 2019 r. (piątek) w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Czytaj dalej>>

Spotkanie WUM - MIMUW "Czy matematyka przydaje się w farmacji?"

Wraz z Wydziałem Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego (MIMUW) zapraszamy na spotkanie pt.  "Czy matematyka przydaje się w farmacji?". Spotkanie odbędzie się na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW przy ul Banacha 2 (wejście od Pasteura) w sali 2180 od godz. 9.00.

Celem spotkania z pracownikami MIMUW jest zaprezentowanie swojej tematyki badawczej i znalezienie obszarów potencjalnej współpracy.